CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تأثیراسانس های گیاهی و نانو ذرات نقره بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیلیوم (Lilium 'Robina')

عنوان مقاله: تأثیراسانس های گیاهی و نانو ذرات نقره بر عمر پس از برداشت گل شاخه بریده لیلیوم (Lilium 'Robina')
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_006
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهه طهماسبی نوترکی - کارشناسی ارشد رشته گیاهان دارویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم
اردلان علیزاده - عضو هیئات علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
عبدالحسین ابوطالبی - عضو هیئات علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد جهرم
مسعود زاده باقری - عضو هیئات علمی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

خلاصه مقاله:
نانو تکنولوژی شکل جدید ارائه شده از فناوری است که تا کنون تحول عظیمی را در زمینه های مختلف ایجاد کرده است. از کاربردهای عمده این تکنولوژی در کشاورزی می توان به تولید نانو ذرات نقره اشاره کرد. با توجه به این که علم پس از برداشت و نگه داری محصولات یکی از شاخه های مهم علم کشاورزی می باشد لذا در این پژوهش کاربرد دانش نانو تکنولوژی به همراه اسانس های تیمار اسانس مرزه :a گیاهی مورد بررسی قرار می گیرد. آزمایش در قالب فاکتوریل بر پایه طرح پایه بلوک کامل تصادفی (فاکتور 10 و 20 میلی گرم در لیتر و اثر متقابل آن ها )، ، 75 و 100 میلی گرم در لیتر، نانو ذرات نقره با غلظت های 5 ، باغی با غلظت های 50 10 و 20 میلی گرم در لیتر ، 75 و 100 میلی گرم در لیتر، نانو ذرات نقره با غلظت 5 ، اسانس آویشن دنایی با غلظت های 50 : b (فاکتور و اثر متقابل آن ها )، ( تیمار شاهد)در 3 تکرار انجام گردید. شناسایی ترکیبات و مقادیر عناصر تشکیل دهنده اسانس گیاهان آویشن (GC/MS) و کروماتوگرافی گازی متصل به دستگاه جرم سنجی (GC) دنایی و مرزه باغی توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی محتوای کارتنوئید، کیفیت و عمر ، b و a انجام شد. در این پژوهش صفات مرتبط با دوام و کیفیت ( وزن تازه، جذب آب، کلروفیل گلجایی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان دادند که غلظت های 50 و 75 میلی گرم از اسانس آویشن دنایی و مرزه باغی بیشترین تأثیر را بر میزان جذب آب و افزایش وزن تازه داشتند. اما، بیشترین تأثیر در استفاده از تیمارهای اثر متقابل اسانس آویشن دنایی و مرزه باغی به همراه نانو ذرات نقره حاصل شد. تیمار 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره به همراه 50 میلی گرم در لیتر اسانس آویشن دنایی به همراه ساکارز 4% بیشترین میزان کارتنوئید را دارا بود. تیمار 10 میلی گرم در لیتر نانو ذرات نقره به همراه 100 میلی 12 روز افزایش داد . تیمار 20 میلی گرم / گرم در لیتر اسانس آویشن دنایی به همراه ساکارز 4% طول عمر گل لیلیوم را از 8 روز به 94 در لیتر نانو ذرات نقره به همراه 100 میلی گرم در لیتر اسانس مرزه باغی به همراه ساکارز 4% طول عمر گل لیلیوم را از 8 روز به 13 روز افزایش داد. در نهایت ، استفاده از غلظت های مختلف اسانس های گیاهی و نانو ذرات نقره در محلول های نگهدارنده، چشم انداز امید بخشی در زمینه کاربرد اسانس های گیاهی یا عصاره های گیاهی در افزایش طول عمر گل های شاخه بریده نشان می دهد.

کلمات کلیدی:
اسانس ،آویشن دنایی ، مرزه باغی، نانو ذرات نقره، گل شاخه بریده لیلیوم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/141026/