CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی در پویایی اقتصادشهری با تاکید بر حکمروایی خوب شهری نمونه مورد مطالعه کلان شهر زاهدان

عنوان مقاله: بررسی نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی در پویایی اقتصادشهری با تاکید بر حکمروایی خوب شهری نمونه مورد مطالعه کلان شهر زاهدان
شناسه (COI) مقاله: URBANECONOMICS01_089
منتشر شده در اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

عیسی ابراهیم زاده - دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
محمد زارع - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
هادی اسماعیل زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

خلاصه مقاله:
دراقتصادشهری از ابزارهای علم اقتصاد برای تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به مکان یابی بنگاه ها و خانوارهای شهری کاربری اراضی شهری مسکن شهری ترابری شهری زیرساخت ها و تسهیلات شهری مالیه شهری فقر و حاشیه نشینی استفاده می شود درواقع با توجه به اینکه علم اقتصاد شهری شاخه ای از اقتصاد خرد است که در آن ساختار فضایی شهر و مکان گزینی خانوارها و موسسات اقتصادی مطالعه می شود دراین راستا هم پارادایم حکمروایی خوب شهری که اخیرا تحولی مهم در عرصه های نظری مدیریت شهری بوجود آورده بیانگر آن است که امروزه درامر توسعه شهری دیگر دولت عامل اصلی نیست بلکه درکنار دولت اعم از ملی و محلی دو بازیگر یا شریک با نام های جامعه مدنی و بخش خصوصی وجود دارد که این سه باید با مشارکت یکدیگر به رفع چالشهای پیچیده جامعه و توسعه آن بپردازند از آنجا که سرمایه اجتماعی لازمه پیدایش و ایجاد یک جامعه مدنی است و اقتصادشهری هم اخیرا جایگاه خود را درمیان بخش خصوصی اقتصادی بازیافته است بنابراین می توان چنین گفت که سرمایه اجتماعی می تواند لازمه پویایی و رشد بخش خصوصی اقتصادی و درنهایت اقتصاد شهری باشد کلان شهر زاهدان به عنوان مادرشهر منطقه جنوب شرق ایران که نقش اساسی دراقتصادمنطقه ای ایفا می کند به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شد و نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که پدیده سرمایه اجتماعی که خود را درانجمن های خودجوش مردمی ودرنهایت جامعه مدنی نشان میدهد میتواند در پویایی اقصتادشهری نقش موثری داشته باشد و دراین راستا توانسته است درتحقق حکمروایی خوب شهری گامی به جلو بردارد.

کلمات کلیدی:
سرمایه اجتماعی، حکمروایی خوب شهری، اقتصادشهری، کلان شهر زاهدان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/141012/