CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی منابع تامین درآمدهای شهرداری تهران از دیدگاه شهروندان

عنوان مقاله: بررسی منابع تامین درآمدهای شهرداری تهران از دیدگاه شهروندان
شناسه (COI) مقاله: URBANECONOMICS01_082
منتشر شده در اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

عبدالمحمد مهدوی - استادیارگروه مدیریت دانشگاه الزهرا(س)
محمود صارمی - دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
عبدالمحمد مهدوی

خلاصه مقاله:
شهرنشینی به مفهوم شهرصنعتی و خدمات قدمتی کمتر از 300 سال دارد طی این مدت و بنا به دلایل مختلف از جمله صنعتی شدن وجود امنیت بیشتر درشهرها و رفاه نسبی زندگی شهری سبب توسعه هرچه بیشتر شهرنشینی و درعین حال شکل گیری و افزایش مشکلاتی مانند جمعیت زیاد مشکلات مسکن آلودگی و ... شده است درچنین شرایطی مدیریت شهری وظیفه رفاه و آرامش نسبی درشهرها را برعهده دارد و شیوه اداره کردن شهرها متاثر از سیستمهای عمرانی دولت وقانون اساسی و درجه مشارکت شهروندان هرکشور است مفهوم مطلب فوق این است که مردم و شهرداریها دارای یک سلسله نیازهای مشترک می باشند که هریک به تنهایی قادرنیستند آنها را بطور انفرادی برای خود تامین نمایندواگر بتوانند بطورانفرادی تامین کنند هزینه های آن سرسام آور است درشهر تهران نیز موارد فوق با شدت بیشتری مصداق دارند امر مدیریت شهری درکلان شهر تهران را با دشواری مواجه نموده اند به هر حال مساله اصلی این تحقیق این است که به نظر شهروندان مدیران و کارکنان وزارتخانه ها و سازمان ها مدیران و کارکنان شهرداری تهران اساتید دانشگاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعضای شورای اسلامی شهر تهران دانشجویان کارشناسان اقتصادی و اقشار مختلف مردم تهران منابع تامین درآمدشهرداری تهران کدامند؟ دراین تحقیق پس از بررسی مبانی نظری با استفاده از پرسشنامه طراحی شده نظر شهروندان در مورد تامین هزینه های شهردای تهران گردآوری و به کمک آزمون های آماری موردنیاز نسبت به تجزیه و تحلیل داده های و ارایه نتایج و پیشنهاداتی برای تامین درآمد شهرداری تهران اقدام شده است.

کلمات کلیدی:
تامین درآمد، هزینه شهرداری، منابع درآمد شهرداری، شهرداری تهران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/141005/