CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر جریان سرمایه برعدم تعادل فضایی درشهر تهران نمونه موردی: منطقه 5 تهران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر جریان سرمایه برعدم تعادل فضایی درشهر تهران نمونه موردی: منطقه 5 تهران
شناسه (COI) مقاله: URBANECONOMICS01_037
منتشر شده در اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

شریف مطوف - استادیار دانشگاه شهید بهشتی
زهرا ولی پور - دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

خلاصه مقاله:
شهرگرایی عمدتا به دنبال ظهور نظام سرمایه داری ناشی از انقلاب صنعتی پدیدار گردید بعد از انقلاب صنعتی شهرها با ایجاد زیرساخت های فیزیکی مادی برای تولید و مصرف و نیز به عنوان مجموعه ای از منابع درخدمت تولید ارزش و ارزش اضافی قرارگرفتند و با ورود سرمایه مازاد به شهرها سرمایه گذاری از شیوه قبلی خود به سمت سرمایه گذاری برروی عوامل ثابت تولید زمین تغییر جهت داد که این خود مقدمه ایجاد سرمایه بیشتر درشهرها شد هدف اصلی مقاله بررسی تاثیر جریان سرمایه برعدم تعادل فضایی و شناخت مکانیزم آن درفضاهای شهری است منطقه انتخاب شده منطقه پنج شهرداری تهران است که بواسطه تغییر و تحولات شهر تهران دراین چند دهه تاثیر زیادی را تجربه کرده و از جمله این تاثیرات می توان به رشد سریع و ناهنجار منطقه رشد و توسعه جمعیت و تمایزات فضایی منطقه اشاره نمود. دراین پژوهش ابتدا با استفاده از روش اسنادی شاخصهای مطالعاتی تحقیق مشخص شده و از اسناد و مدارک نظیر نقشه ها و گزارشهای تهیه شده در دستگاه های مختلف دولتی همچنین مشاهده روابط و رویدادهای جاری در منطقه آمارهای سری زمانی مشخص و مصاحبه با مطلعین و تکمیل پرسشنامه و نیز روش مطالعات میدانی برای تحلیل نتایج استفاده شده است.

کلمات کلیدی:
ارزش اضافی، جریان سرمایه، تعادل فضایی، منطقه پنج شهرداری تهران

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140960/