بررسی کاربرد فناوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در مدیریت و کنترل سیلاب

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 341

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ENGTCONF05_029

تاریخ نمایه سازی: 10 اسفند 1400

چکیده مقاله:

بدون شک سیلاب بعنوان یک بلای طبیعی شناخته شده است ولی در عمل سیلاب هم از نظر تلفات جانی وهم از نظر خسارات مالی مهیب ترین بلای طبیعی در جهان محسوب می شود. از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ حدود۳۹۰۰۰۰ نفر در اثر بلایای طبیعی در جهان کشته شدند که ۵۸ درصد مربوط به سیلاب، ۲۶ درصد در اثرزلزله ۱۶ درصد در اثر طوفان و بلایای دیگر بوده است. خسارات کل در این ۱۰ سال حدود ۷۰۰ میلیارد دلاربوده است که به ترتیب ۳۳ ، ۲۹ ، ۲۸ درصد مربوط به سیلاب، طوفان و زلزله بوده است. در این رابطه نکتهنگران کننده، روند افزایشی تلفات و خسارات سیلاب در جهان در دهه های اخیر بوده است. افزایش جمعیتو دارایی ها در سیلاب دشتها ،تغییرات هیدرو سیستم ها و اثرات مخرب فعالیت های انسانی از دلایل عمدهاین روند افزایش بوده است. مفهوم سیل به وضعیتی اطلاق می شود که در آن آب در رودخانه ها و مسیل هابطور غیر منتظره افزایش پیدا کرده بطوریکه باعث خسارت جانی و مالی گردد. سیل شامل سیل رودخانهای، ساحلی، شهری و ناگهانی می باشد. از میان بلایا ی طبیعی سیل بیشترین پتانسیل آسیب رسانی و متاثرکردن جمعیت جهان را داراست. بطوریکه یک سوم کل خسارت ناشی از بلایای طبیعی و دو سوم جمعیتجهان تحت تاثیر سیل می باشند . در ایران وقوع سیل طی سالهای اخیر رشد فزاینده ای داشته است. از سال۱۹۹۵ تاکنون چندین همایش بین المللی در رابطه با توانمندی تکنولوژی اطلاعات در مدیریت بلایای طبیعیبرگزار شده است. استفاده از فناوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور و اینترنت در مدیریتو کنترل سیلاب یکی از ابزارهای موفق در مقابله با سیلاب می باشد که نقش کارای خود را در در این زمینهبه اثبات رسانده است .امروزه استفاده از ماهواره ها در جمع آوری اطلاعات ،پایش سیل وکامپیوتر و اینترنتدر نگهداری ،پردازش،انتقال سریع اطلاعات وآموزش مردم و مانورهای مجازی که در برنامه عملیاتی پیشبینی می شوند، منابع با ارزشی را در اختیار قرار داده است . در این مقاله ضمن تشریح قابلیت های بالای تکنولوژیاطلاعات و اینتر نت در مدیریت سیلاب، به تجارب موفق کشور چین در استفاده از تکنولوژی اطلاعات واینترنت در مدیریت سیلاب به منظور آموختن درس هایی جهت استفاده در کشور پرداخته می شود.

نویسندگان

پریسا بزرگی

دانشجو دکتری مهندسی محیط زیست – منابع آب دانشکده محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات

محسن اسدی

دانشجو دکتری مهندسی محیط زیست – منابع آب دانشکده محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات