CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مدلسازی بهرهبرداری مخزن چند منظوره به روش پویایی سیستم مطالعه موردی سد دامغان

عنوان مقاله: مدلسازی بهرهبرداری مخزن چند منظوره به روش پویایی سیستم مطالعه موردی سد دامغان
شناسه (COI) مقاله: IHC10_133
منتشر شده در دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

زهره شیخ خوزانی - دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای هیدرولیکی دانشگاه سمنان
خسرو حسینی - استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه سمنان
مهدی رحیمیان - کارشناس ارشد هیدروژئولوژی شرکت آب منطقهای سمنان

خلاصه مقاله:
امروزه هدف تکنیکهای شبیهسازی تنها شرح سیستمهای پیچیده بر اساس واقعیت نیست، بلکه دخالت کاربر در توسعه مدل و جلب اطمینان وی در فرآیند مدلسازی از جمله ملزومات روشهای شبیهسازی است. روش پویایی سیستم در واقع روش شبیهسازی شیءگرا بر پایه بازخورد است. در تحقیق حاضر از این روش برای مدلسازی مخزن سد دامغان و مصارف پایین دست آن استفاده شده است. در ادامه صحت مدل توسط آزمونهایی سنجیده شده وعملکرد سد و میزان تامین نیازهای پایین دست تا افق 1410 و بررسی سیاستی برای توسعه نیاز کشاورزی به عنوان خروجی ارائه شده است.

کلمات کلیدی:
پویایی سیستم، بهرهبرداری از مخزن، شبیه سازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140796/