CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه عددی غلظت هوای موجود در جریان انتقالی روی سرریزهای پلکانی

عنوان مقاله: مطالعه عددی غلظت هوای موجود در جریان انتقالی روی سرریزهای پلکانی
شناسه (COI) مقاله: IHC10_062
منتشر شده در دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در سال 1390
مشخصات نویسندگان مقاله:

یاسر میناتور - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آب، دانشگاه رازی کرمانشاه
رضا کریمی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران - آب، دانشگاه رازی کرمانشاه
میترا جوان - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه - پژوهشکده تحقیقا
افشین اقبال زاده - استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه - پژوهشکده تحقیقا

خلاصه مقاله:
در مقاله حاضر، سطح آزاد و الگوی جریان عبوری از روی سرریزهای پلکانی در رژیم جریان انتقالی، با استفاده از نرم افزار Fluent و بهره گیری از مدلهای سطح آزاد Mixture و VOF و مدل آشفتگی (فرمول در متن اصلی مقاله) استاندارد، شبیه سازی گردیده است. برای صحت سنجی مدل عددی، از نتایج توزیع غلظت هوای موجود در آب و سرعت متعلق به مدل آزمایشگاهی آزمایشگاه هیدرولیک دانشگاه کوئینزلند استرالیا که در سال 2002 توسط پرفسور چانسون و همکارانش انجام شده، استفاده شد ه است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی عددی در دو روش Mixture و VOF با استفاده از مدل آشفتگی فوق در تطابق مناسبی با یکدیگر و با نتایج آزمایشگاهی می باشند. الگوی جریان آب و هوای تشکیل شده در مدل های Mixture ، VOF یکسان می باشد. ولی زمان همگرایی مدل Mixture در مقایسه با مدل VOF کمتر است.

کلمات کلیدی:
شبیه سازی عددی، سرریز پلکانی، رژیم جریان انتقالی ، VOF ،Mixture

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140725/