CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین بهترین دما جهت نگهداری طولانی مدت انگور بازمان مناسب برداشت در سردخانه

عنوان مقاله: تعیین بهترین دما جهت نگهداری طولانی مدت انگور بازمان مناسب برداشت در سردخانه
شناسه (COI) مقاله: NCFOODI18_255
منتشر شده در هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی در سال 1387
مشخصات نویسندگان مقاله:

شادی بصیری - عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
علی مختاریان - کارشناس ارشد باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

خلاصه مقاله:
سطح زیر کشت انگور در استان خراسان بزرگ در حدود ٤٩٢٦٦ هکتار و عملکرد تولیدی آن ٥٨٣٠٠٠ تن می باشد که دومین استان تولیدکننده انگور در ایران می باشد . تعیین زمان برداشت ارقام انگور رومیزی موجود در منطقه و بهترین شر ایط نگهداری در سردخانه از نظردرجه حرارت به منظور حفظ کیفیت میوه و ارا ئه مناسب و به موقع آن به بازار در خارج از فصل تولید از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این تحقیق ٢ رقم انگور محلی موجود در منطقه ( کلاهداری و کج انگور ) مورد بررسی قرار گرفت . از انحا که پس از برداشت انگور، تغییری در میزان رسیدگی میوه ایجاد نمی شود، باید سعی نمود کیفیت میوه در زمان چیدن در حداکثر میزان خود باشد لذ ا در این طرح،برداشت انگورها بر اساس خصوصیات حسی (رنگ – مزه – بافت و ظاهر میوه ) صورت گرفت . پس از جداکردن حبه های خراب انگوراز خوشه و تیماربندی آنها ، انگورها به سردخانه انتقال یافتند و در ٢ اتاق بادرجه حرارت مختلف ٢- و ٢+ درجه سان تیگراد نگهداری شدند در پا یان هر ما ه نگهداری ،آزما یشاتی ازجمله درصد مواد جامد محلول ، اسیدیته و PH انجام شد. طرح به صورت آزمون فاکتوریل در قالبکاملا تصادفی در ٣ تکرار اجرا شد. زمان مناسب برداشت انگورها براساس اند یس روز درجه حرارت ٦ / ١٧٩٦ و براساس اند یس کسر رس یدگی برابر با ٢ / ١٠١ و ٩ / ١٣١ بهترتیب برای ارقام کلاهداری و کج انگور تعیین شد . رقم کلاهداری به عنوان رقم مناسب تر جهت نگهداری در سردخانه در دمای ٢ – درجه سانتیگراد شناخته شد که تا بهمن ماه با حفظ کیفیت قابل نگهداری بودند

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140663/