CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مطالعه رفتار میوه بامیه تحت بارگذاری

عنوان مقاله: مطالعه رفتار میوه بامیه تحت بارگذاری
شناسه (COI) مقاله: NCFOODI18_250
منتشر شده در هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی در سال 1387
مشخصات نویسندگان مقاله:

عیسی حزباوی - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشی نهای کشاورزی.
سعید مینایی - دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
برات قبادیان - دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا - دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی

خلاصه مقاله:
در این تحقیق، ویژگی های فیزیکی و مکانیکی میوه بامیه (. Hibiscus esculentus L ) در رطوبت بر پایه تر % 73 / 89 ارائه شده است . این ویژگی ها برای طراحی تجهیزات درو، فرآوری و حمل و نقل، دسته بندی و بسته بندی مورد نیاز م ی باشند. میانگین طول، عرض، ارتفاع، قطر میانگین هندسی، جرم و ضریب کرویت برای میوه بامیه به ترتیب برابر با 11/26 g ،28/9 mm ،16/52 mm ،18/08 mm ،81/32mm و 357 / 0 به دست آمد. میانگین حجم، چگالی جامد، چگالی توده و تخلخل برای بترتیب برابر با cm3 kgm ،13/94 -3 kgm ،825 -3 376 و % 3/ 55 محاسبه شد . نتایج نشان داد که مساحت سطح، سطح تصویر در جهت محور Xها و در جهت محور Yها بترتیب برابر با cm2 cm ،26/5 2 10/95 و cm2 10/61 می باشد. مطالعه ضریب اصطکاک بر روی برخی مواد مانند ورق گالوانیزه ، فولاد و آلومینیوم نشان داد که ضریب اصطکاک ایستا از 662 / 0 روی سطح گالوانیزه تا 826 / 0 بر سطح فولاد متغیر بود . علاوه بر آن نیروی شکست، تغییر شکل، انرژی شکست و چغرمگی در نقطه شکست برای میوه بامیه ب هترتیب برابر با 0/3 J ،9/02 mm ،103/22 N و kJm-3 21/52 تعیین شد.

کلمات کلیدی:
ویژگی های مکانیکی، ویژگی های فیزیکی، گلابی آسیایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140658/