CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی عوامل موثر بر ظرفیت پوست گیری وبرخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دانه آفتابگردان روغنی استان گلستان

عنوان مقاله: بررسی عوامل موثر بر ظرفیت پوست گیری وبرخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی دانه آفتابگردان روغنی استان گلستان
شناسه (COI) مقاله: NCFOODI18_227
منتشر شده در هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی در سال 1387
مشخصات نویسندگان مقاله:

نازنین وفایی - دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی
حمید توکلی پور - دکترای صنایع غذایی - استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوا
علیرضا قدس ولی - دکترای صنایع غذایی

خلاصه مقاله:
خواص بیوفیزیکی و شیمیایی دانه های آفتابگردان روغنی سه واریته پروگرس، هایسان 33 و یوروفلور که از چهار مکان علی آباد، گلیداغ، کلاله و کالپوش واقع در استان گلستان نمونه گیری شده بود بررسی شد مقدار فراوانی دانه ها، میزان روغن دانه کامل، مغز دانه و پوسته آن با استفاده ازروشهای استاندارد مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین ویژگیهای دانه پس از پوستگیری که شامل راندمان پوستگیری، مقدار مغز دانه کامل و شکسته، مقدار نرمه، مقدار دانه پوست نشده و مقدار پوسته بررسی شد. میزان دانه های بزرگ از 580 / 3(هایسان 33 علی آباد) تا 487 / 28 درصد (پروگرس کلاله)و میزان پوسته دانه ها از 792 / 25 (هایسان 33 علی آباد) تا 825 / 28 درصد (هایسان 33 کلاله)متغیر بود. راندمان پوستگیری نیز بین 60 / 61 درصد برای اندازه کوچک هایسان 33 علی آباد تا 72 / 92 درصد برای اندازه بزرگ هایسان 33 علی آباد متغیرمی باشند. نتایج نشان داد بین راندمان پوستگیری و میزانپوسته رابطه ای مثبت و معنی دار در سطح 1 درصد (** 800 / r=0 ) وجود دارد. با مشاهده اثر اندازه در راندمان پوستگیری دانه های بزرگتر کارایی بیشتری داشتند.

کلمات کلیدی:
دانه آفتابگردان، خواص شیمیایی، خواص بیوفیزیکی ، توزیع اندازه دانه، راندمان پوستگیری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140635/