CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

اندازه گیری ضریب کرویت گردو با استفاده از پردازش تصویر

عنوان مقاله: اندازه گیری ضریب کرویت گردو با استفاده از پردازش تصویر
شناسه (COI) مقاله: NCFOODI18_186
منتشر شده در هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی در سال 1387
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمد حاجی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
مهدی کسرایی - استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:
شکل میوه ها و مواد غذایی نقش مهمی در فرآیند های جداسازی و درجه بندی توسط ماشین های غربال دارد. یکی از مهم ترین عوامل تعیین شکل، ضریب کرویت 3 می باشد. در این پژوهش برای تعیین ضریب کرویت گردو یک روش سریع، دقیق و غیر مخرب با استفاده از پردازش تصویر ارائه شده است.تصاویر گرفته شده از گردو در نرم افزار مطلب مورد پردازش قرار گرفتند. تصاویر رنگی ابتدا با استفاده از آستانه گیری به تصاویر باینری تبدیل و لبه گردوها در تصاویر باینری استخراج شدند و سپس مرکز ثقل هر گردو در تصویربه طور جداگانه مشخص و فواصل پیکسل های روی لبه هر گردو با مرکز ثقل آن محاسبه شد. مقادیر بیشینه و کمینه اقطار گردو با استفاده از روابط استخراج گردید و در نهایت ضریب کرویت از رابطه کری 4 محاسبه شد. نتایج نشان دادکه بین روش کری و پردازش تصویر رابطه خطی مناسبی با ضریب تبیین 0/83 ضریب هم بستگی 0/91 برقرار است و بنابراین این روش می تواند جایگزین خوبی برای بعضی روش های وقت گیر و کم دقت قبلی باشد

کلمات کلیدی:
ضریب کرویت، پردازش تصویر، گردو

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140594/