CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین حد قابل قبول مصرف ماهانه برخی از ماهی های تازه پر مصرف در ایران (بدون عوارض سرطان زایی ناشی از جیوه

عنوان مقاله: تعیین حد قابل قبول مصرف ماهانه برخی از ماهی های تازه پر مصرف در ایران (بدون عوارض سرطان زایی ناشی از جیوه
شناسه (COI) مقاله: NCFOODI18_128
منتشر شده در هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی در سال 1387
مشخصات نویسندگان مقاله:

ملیحه راحتی نویر - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
غلامرضا قاسم زاده - مشاور علمی اداره کل شیلات گیلان

خلاصه مقاله:
فرآورده های دریایی بعنوان یکی از مهمترین منابع غذایی پروتئینی مطرح می باشند. در اکثر کشورها بخش عمده نیازهای پروتئینی انسان، ازفرآورده های دریا یی تامین می گردد و نیز در بسیاری از کشورها مسمومیت ناشی از جیوه در نتیجه مصرف فرآورده های دریایی در مصرف کنندگانمشاهده شده است که منشا آن از آلودگی آب دریاها نشاٌت می گیرد. با توجه به جایگاه محصولات دریایی در رژیم غذایی انسان، در این پژوهش میزان جیوه کل در برخی از ماهیان تازه پر مصرف بمنظور تعیین حد مجاز مصرف آنها بدون عوارض سرطان زائی ناشی از جیوه اندازه گیری شده است. نمونه برداری بصورت تصادفی ازفروشندگان عرضه محصولات شیلاتی در استان گیلان ازاردیبهشت ماه سال 1385 تا تیر ماه سال 1386 صورت گرفت. تعداد 75 قطعه ماهی قزل آلا، 30 قطعه ماهی سوف رودخانه ای و 35 قطعه ماهی سفید بصورت تازه در اندازه های طولی متفاوت آنالیز گردید. آنالیز دستگاهی بااستفاده از دستگاه پیشرفته ویژه اندازه گیری جیوه LECO AMA 254 صورت گرفت. میانگین غلظت جیوه کل بترتیب در ماهی قزل آلا ( 0,066 ppm ) ، ماهی سفید تازه ( 0,28 ppm ) و ماهی سوف رودخانه ای ( 0,751 ppm ) ثبت گردیده است. میانگین غلظت جیوه کل ماهیهای وحشی بطور معنی داریبیش از ماهیهای پرورشی(قزل آلا) بوده است. میانگین جیوه کل عضله پشتی ماهی های تازه مورد مطالعه اختلاف گونه ای معنی داری با یکدیگر دارند. بین میانگین غلظت جیوه کل موجود در عضله پشتی ،طول و سن ماهی های مورد مطالعه همواره ارتباط مثبت و معن یداری برقرار است. حد مجاز مصرف ماهیسوف رودخانه ای، ماهی سفید تازه و قزل آلای رنگین کمان بترتیب برای کودکان با وزن تقریبی 15 کیلوگرم ( 65 ، 165 ، 755 ) و برای کودکان بزرگتر باوزن تقریبی 30 کیلوگرم( 130 ، 350 ، 1500 ) گرم در ماه ، برای زنان با وزن تقریبی 65 کیلوگرم به ترتیب ( 280 ، 745 ، 3265 ) و برای مردان با وزن تقریبی 78 کیلو گرم ( 320 ، 745 و 3850 ) گرم در ماه محاسبه گردیده است. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS,11 انجام گرفت

کلمات کلیدی:
غلظت جیوه– عضله پشتی - ماهی تازه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140536/