CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین و بررسی برخی ویژگ یهای فیزیکی بذر بادمجان

عنوان مقاله: تعیین و بررسی برخی ویژگ یهای فیزیکی بذر بادمجان
شناسه (COI) مقاله: NCFOODI18_064
منتشر شده در هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی در سال 1387
مشخصات نویسندگان مقاله:

عیسی حزباوی - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمد صفی الدین - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی
محمدهادی خوش تقاضا - دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی
سعید مینایی - دانشیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی

خلاصه مقاله:
از نیازهای اولیه در طراحی ماشین های مربوطه، داشتن اطلاعاتی در مورد ویژگی های فیزیکی می باشد. این تحقیق برای تعیین خواص فیزیکی بذر بادمجان در رطوبت اولیه %5/8 بر پایه تر اجرا گردیده است . طول، عرض، ارتفاع، قطر میانگین هندسی، قطر میانگین حسابی، وزن هزار دانه، حجم و مساحت سطح، مساحت تصویر و ضریب کرویت بذر بادمجان بترتیب g،2/132 mm ،1/907 mm ،0/943 mm ،2/496 mm ،2/956 mm ،3/537 3 mm ،0/0035 2 mm ،11/452 T2/53mm2 و 0/646 بدست آمد. چگالی جامد و چگالی توده و همچنین تخلخل به ترتیب 638 و /6 ،994/35 و0/358 محاسبه شد . ضریب اصطکاک ایستایی بذر با دمجان در رطوبت اولیه بر روی سطوح مختلفی مانند آهن گالوانیزه، فولاد، آلومینیوم، چوب چند لایه و لاستیک تعیین شد که بیشترین مقدار ضریب اصطکاک ایستایی بر روی سطح چوب و برابر با 0/675 و کمترین مقدار آن برابر با 0/296 برروی سطح آلومینیوم بدست آمد.

کلمات کلیدی:
ویژگی های فیزیکی، بذر بادمجان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140472/