CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تحمل به شوری در Lycopersicon peruvianum L

عنوان مقاله: بررسی تحمل به شوری در Lycopersicon peruvianum L
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_399
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه سلطانی نژاد - عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان
علی اکبر احسانپور - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
وجود املاح زیاد در خاک یا آب آبیاری، گیاه را با تنش شوری مواجه می سازد. گیاه در محیط شور از منفیتر شدن پتانسیل اسمزی محلول خاک و جذب و انباشتگی یونهای سمی، صدمه می بیند. در این بررسی، میزان سدیم و پتاسیم گیاه Lycopersicon peruvinaum، همچنین وزن تر و وزن خشک و نیز کلروفیل نسبی آن در 4 سطح شوری صفر، 60، 90، 120 و 150 میلی مولار NaCl اندازه گیری شد. این پژوهش بر اساس یک طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار برای هر آنالیز انجام گرفت و برای تجزیه وتحلیل داده از نرم افزار sigma state 2 آنالیز Anova و تست Tukey استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش غلظت نمک، منجر به کاهش وزن تر گیاه شد و این کاهش، در غلظت 150 میلی مولار نسبت به سایر غلظت ها بسیار مشهود بود. همچنین باعث کاهش معنی دار وزن خشک گیاه از غلظت 60 میلی مولار تا 150 میلی مولار نمک شد. افزایش سطح شوری هچنین، منجر به افزایش غلظت سدیم و افزایش غلظت پتاسیم گیاه شد.

کلمات کلیدی:
شوری، تحمل به شوری، Lycopersicon peruvianum L

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140377/