CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره ریشه یونجه زراعی ( Medicago sativa ) بر رشد گونه های دو جنس چغندر (Trifolioum Sp) و شلغم (Sorghum sp مطالعه موردی: منطقه زارچ استان یزد) )

عنوان مقاله: بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره ریشه یونجه زراعی ( Medicago sativa ) بر رشد گونه های دو جنس چغندر (Trifolioum Sp) و شلغم (Sorghum sp مطالعه موردی: منطقه زارچ استان یزد) )
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_387
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه برزگری - عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز رضوانشهر

خلاصه مقاله:
در اکوسیستم های طبیعی، روابط بیولوژیک، تعیین کننده اساس پایداری سیستم هاست. وجود تاثیر منفی یا مثبت عده ای از گیاهان بر روی رشد گیاهان دیگر، آللوپاتی نامیده می شود. گرچه در گذشته این پدیده بیشتر در مورد علف های هرز مطرح بوده است، ولی امروزه در بین گیاهان مرتعی و زراعی نیز مشاهده شده است. یونجه زراعی یا Medicago sativa، به دلیل تولید بیوماس هوایی مطلوب، گیاه متداولی در تناوب زراعی است و به نظر می رسد، دارای خاصیت آللوپاتی نیز باشد. لذا بررسی علمی تاثیر آن بر روی سایر گیاهان مرتعی و زراعی، کمک شایانی به بهبود مدیریت مرتع و تناوب زراعی می کند. در این تحقیق، ابتدا ریشه و ساقه و برگ یونجه از مزرع های در منطقه زارچ در استان یزد جمع آوری و سپس د ر آزمایشگاه در دمای 40 درجه سانتیگراد در آون خشک شده و سپس عصاره ریشه در غلظت های مناسب( عصاره 0 و 50، 25، 50 و 00 درصد) تهیه گردید. سپس بذرهای گیاهان زراعی چغندر و شلغم ضدعفونی شده و در ژرمیناتور در دما ی 20 درجه سانتیگراد قرارداده شد. آزمایش در قالب طرح ب لوک کامل تصادفی انجام شد و آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون دانت انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که اثر آللوپاتی عصاره ریشه یونجه بر روی درصد جوانه زنی، رشد ساقه چه و ریشه چه گیاهان زراعی مورد آزمایش (چغندر و شلغم) مثبت میباشد. نتایج این تحقیق می تواند در اجرای سیستم های کشاورزی پایدار و مدیریت بهینه تناوب های زراعی بسیار مفید و موثر باشد.

کلمات کلیدی:
آللوپاتی، یونجه زراعی، چغندر، شلغم، آزمون دانت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140365/