CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

مقایسه عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات لاینهای پیشرفته گندم در شرایط تنش خشکی انتهای فصل

عنوان مقاله: مقایسه عملکرد، اجزاء عملکرد و برخی خصوصیات لاینهای پیشرفته گندم در شرایط تنش خشکی انتهای فصل
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_377
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین بری ابرقوی - عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد و رئیس دانشگاه پیام نور
داوود افیونی - عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
فروزنده امامی فرد - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

خلاصه مقاله:
عملکرد واجزاء عملکرد شانزده ژنوتیپ گندم تحت تنش خشکی در مرکز تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد، در سال زراعی 88-1387 بررسی و مقایسه شد. آزمایش در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید. پس از اعمال تنش خشکی بر 16 ژنوتیپ گندم طول سنبله، طول پرشدن دانه، وزن هزاردانه، شاخص برداشت و عملکرد دانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسات میانگین نشان داد که ژنوتیپ ها از نقطه نظر آماری دارای تفاوت معنی داری در سطح یک درصد بوده و ژنوتیپ WS-86-2 با عملکرد دانه ( 4239 کیلوگرم در هکتار) و با عملکرد دانه ( 4239 کیلوگرم در هکتار) و WS-86-15 با عملکرد دانه ( 4211 کیلوگرم در هکتار) بیشترین مقدار عملکرد دانه را به خود اختصاص داده اند و در گروه A قرار گرفته اند، همچنین کمترین مقدار مربوط به ژنوتیپ WS-86-3 با با عملکرد دانه(2641/7 کیلوگرم در هکتار) می باشد که در گروه F قرار گرفته است. گرچه ژنوتیپ های 86-14 ,WS-86-1 ,WS-86-13 ,WS-86-6 ,WS-86-10 ,WS-86-8 ,WS-86-9 ,WS-86-16 ,WS- WS-86-5 نیز در گروه A قرار دارند ولی مع الوصف با توجه به سایر خصوصیات ژنوتیپ WS-86-2 به عنوان ژنوتیپ برتر معرفی می گردند.

کلمات کلیدی:
تنش خشکی، ژنوتیپ، گندم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140355/