CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تعیین مناسب ترین الگوی کاشت برای تولید بذر ذرت دانه ای، هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط آب و هوایی خوزستان

عنوان مقاله: تعیین مناسب ترین الگوی کاشت برای تولید بذر ذرت دانه ای، هیبرید سینگل کراس 704 در شرایط آب و هوایی خوزستان
شناسه (COI) مقاله: DEZFULWATERMECH01_287
منتشر شده در همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1388
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهران شرفی زاده - عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
محمدرضا عنایت قلی زاده - کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و دانشجوی دکتری
ناظر آریان نیا - استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

خلاصه مقاله:
برای دستیابی به بهترین الگوی کاشت برای تولید بذر ذرت هیبرید سینگل کراس 704، آزمایشی در سال 1386 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تیما ر و 4 تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول انجام گردید. تیمارهای مورد استفاده عبارت بودند ا ز: D1 (لاین های پدری و مادری به صورت یک ردیف روی هر پشته)، D2 (لاین های پدری دو ردیف و لاین های مادری یک ردیف روی هر پشته)، D3 (لاین های پدری و مادری دو ردیف روی هر پشته) و D4 (لاین های پدری یک و لاین های مادری دو ردیف روی هر پشته). نتایج به دست آمده نشان داد که الگوی کاشت، اثر معنی داری بر روی برخی از صفات اندازه گیری شده، داشت. وزن دانه در بلال (حداکثر 97 گرم)، نسبت وزن دانه به بلال (حداکثر 66% )، و عملکرد دانه با تغییر در الگوی کاشت از تک ردیفه به دو ردیفه به طور معن یداری افزایش یافتند. در مجموع با تغییر الگوی کاشت از تک ردیفه به دو ردیفه برخی از صفات مورد بررسی افزایش یافت. اما میان هیچ یک از تیمارهای مربوط به الگوی کاشت دو ردیفه اختلاف معنی داری مشاهده نگردید. از میان تیمارهای مربوط به الگوی کاشت دو ردیفه، تیمار چهارم (فقط مادری و خطوط پدری یک ردیف روی هر پشته) بهترین اثر را بر روی عملکرد داشت و بدین جهت از سایر تیمارها ( 2753 کیلوگرم در هکتار) برتر بود.

کلمات کلیدی:
الگوی کاشت، تولید بذر، ذرت، هیبرید سینگل کراس 704

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/140268/