بازنمایی بافت در کتاب های زبان انگلیسی دوره اول متوسطه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 256

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EJPS06_019

تاریخ نمایه سازی: 27 بهمن 1400

چکیده مقاله:

مقاله حاضر مطالعه ای کتابخانه ای است که به روش تحلیلی – توصیفی بر اساس دیدگاه کاتینگ ( ۲۰۰۲ ) به بررسی بافت زبانی در کتاب های زبان انگلیسی دوره اول متوسطه پرداخته است. روش به کارگرفته شده در این تحقیق، داده محور بوده است. پژوهش حاضر برای پی بردن و تاثیر بافت گفتاری و نوشتاری در کتاب های زبان انگلیسی دوره اول متوسطه طراحی شده است. این تحقیق در صدد آن است که تاثیرات مثبت بافت را در تدریس، یادگیری و درک متون انگلیسی دوره اول متوسطه نشان دهد. براساس نتایج بدست آمده از این پژوهش: بافت موقعیتی با ۳۶/۵ درصد دارای بیشترین فروانی است. بافت اشاره ای با ۲۳/۵ درصد در رتبه دوم قرار دارد. بافت دانش پس زمینه ای با ۲۱/۵ درصد در جایگاه سوم قرار دارد. آخرین بافت، بافت هم بافت است که کمترین درصد فراوانی ۱۸/۵ درصد را از آن خود کرده است. محاسن: کتاب های زبان انگلیسی دوره اول متوسطه، تقریبا دارای متون ساده و قابل فهم هستند، متناسب با سن دانش آموزان در نظر گرفته شده اند. معایب: میتوان نتیجه گرفت که کتاب های زبان انگلیسی دوره اول متوسطه دارای بافتی نسبتا ناکارآمد و نامناسب هستند. دلایل ناکارآمدی و غیرقابل قبول بودن متون آموزشی این دوره عبارتاند از: فقدان تناسب میان محتوای کتب و نیازهای دانش آموزان، فقدان تصاویر مناسب در کتاب های انگلیسی، کوتاهی و سادگی بیش از حد عبارات متون آموزشی، درپایان این تحقیق، پیشنهادهایی جهت رفع نقایص موجود در کتب انگلیسی این دوره ارائه شده است

کلیدواژه ها:

بافت فیزیکی ، بافت هم بافت ، بافت دانش پس زمینه ای ، بافت فرهنگی ، کتب انگلیسی مقطع متوسطه دوره اول

نویسندگان

حسین بهنود

کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی، دانشگاه سمنان

رضا خیرآبادی

عضو هیات علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی