مطالعه موردی اثر لرزش های عبور مترو بر بستر و پیکره سازه تاریخی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 278

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISAV11_038

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400

چکیده مقاله:

افزایش ترافیک راهآهن در مناطق پرجمعیت در دهه های اخیر و همزمان سریع تر و سنگین تر شدن قطارهای مسافربری زیرزمینی موجب شده که مترو منبع ایجاد ارتعاش در زمین باشد و سبب لرزش ساختمان ها شود. مطالعه اثر لرزش ناشی از عبور مترو در بستر سازه های تاریخی، از جهات مختلف حایز اهمیت است. لرزش های محیطی مذکور بسته به دامنه و میزان تکرار، دوام مصالح بنایی را تحت الشعاع قرار می دهد. ثبت و تفسیر ارتعاشات محیطی در استخراج مشخصات دینامیکی سازه ها و پایش سلامت آنها نیز کاربرد دارد. همچنین در سازه هایی که هنوز در حال بهره برداری است، سطح ارتعاشات محیطی ارتباط مستقیم با سطح آسایش ساکنان و بهره برداران دارد. در این تحقیق، نتایج برداشت های محیطی لرزش های ناشی از عبور مترو در نزدیکی بنای تاریخی مسجد فخرالدوله و پیکره سازه مسجد ارائه شده و مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد و با استفاده از نتایج این بررسی و تحلیل ها، تاثیر شدت ارتعاشات بر خرابی بنای مسجد با استفاده از معیارهای تجربی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. همچنین فرکانس های اصلی ارتعاشی سازه با محاسبه نسبت طیف فوریه ارتعاش بستر و سازه محاسبه شده است. فرکانس های محاسبه شده از آزمایش ارتعاش سنجی با تخمین های عددی انطباق قابل قبولی دارد و اختلاف آن نشانی از عدم قطعیت موجود در مدل و آسیب های موجود در پیکره بناست.

کلیدواژه ها:

لرزش ناشی از مترو ، ارتعاش سنجی ، بنای تاریخی ، مشخصات دینامیکی سازه موجود ، محدودیت ارتعاشات

نویسندگان

حسن استادحسین

ایران، کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، استادیار

علی بهرامی طاقانکی

ایران، کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، کارشناس ارشد، عمران- سازه

ریحانه تهامی فرد

ایران، کاشان، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندسی عمران، دانشجوی کارشناسی ارشد، عمران- سازه

علیرضا سیاوشی

ایران، تهران، مهندسین مشاور زمین فیزیک پویا، کارشناس ارشد، عمران- سازه