تحلیلی بر دیدگاه شهید صدر درباره قاعده لاضرر و حق تالیف*

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 136

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PFE-93-2_023

تاریخ نمایه سازی: 20 بهمن 1400

چکیده مقاله:

مبانی فقهی اعتبار مالکیت فکری و اساسا جایگاه آن در نظام حقوق اسلامی، از جمله مسائلی است که ذهن فقیهان را از گذشته ای نه چندان دور تا به امروز به خود مشغول ساخته است. در این میان، متفکر ژرف اندیش، فقیه بزرگوار، شهید محمدباقر صدر& نیز ضمن مباحث اصولی خویش در قاعده «لاضرر»، اثبات مشروعیت حق تالیف و سایر حقوق اعتباری شبیه به آن را از راه تمسک به این قاعده ممکن دانسته است. مقاله حاضر تلاشی است در تبیین اندیشه شهید صدر که از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و با تحلیل و روشنگری منحصر به فرد، در برخی موارد دیدگاهی نو ارائه کرده است.