بررسی نقش عوامل مربوط به برند در آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 167

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MBAC04_298

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1400

چکیده مقاله:

امروزه به علت تحریم اقتصادی و بازرگانی علیه کشور ایران، تولید بیشتر و با کیفیت تر برندهای ملی و آگاهی و ترغیب مردم جهت خرید آنها بیشتر در جامعه حائز اهمیت شده است. بنابراین با در نظر گرفتن افزایش روزافزون ضرورت توجه به تولیدات ملی، در این تحقیق با استناد به مبانی نظری تحقیق و همچنین جمع بندی مطالعات پیشین، به بررسی اثر عوامل مربوط به برند (شامل آگاهی برند، تصویر برند، کیفیت ادراک شده از برند) بر قصد خرید برند ملی، بررسی عوامل موثر بر قصد خرید برند ملی با تاکید بر بررسی میزان تاثیرپذیری این عوامل از عناصر منتخب آمیخته بازاریابی (شامل پیشبردهای فروش مالی و غیرمالی، تبلیغات و قیمت گذاری) پرداخته می شود، تا بتوان برندسازی و فعالیت های بازاریابی برندهای ملی را با درکی بهتر ارزیابی نمود.جامعه آماری تحقیق، دانشجویان دانشگاه تهران است که برای جمع آوری نمونه از روش نمونهبرداری احتمالی طبقه ای نامتناسب استفاده شده است. برای اندازه گیری اثرات مذکور، ۷ رده محصول مشتمل بر ۱۹ برند مورد نظر قرار گرفته و ۴۳۲ پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارهای SPSS۱۹ و AMOS۱۸ تحلیل شده اند.در بخش اول اثر عوامل مربوط به برند بر قصد خرید برند ملی و در بخش دوم نیز اثر عناصر منتخب آمیخته بازاریابی بر عوامل مربوط برند بررسی شده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

محمد ظهیرنیا

کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه پردیس فارابی دانشگاه تهران،تهران، ایران