خوانش فمنیستی «قطار در حال حرکت است» از میترا داور

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

160

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COLITCONF01_102

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1400

چکیده مقاله:

فمنیسم که در ابتدا تحت تاثیر حقارت افراطی زنان در غرب، بصورت مبارزه و انقلابی علنی برای احیای حقوق طبیعی زنان در قرن ۲۰ و ۱۹ ظهور کرد به تدریج چهره جهان شمولی بخود گرفت و به تمام عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه ادبی راه پیدا کرد. یکی از بسترهای مناسب برای ارائهافکار و احساسات زنانه، ادبیات و به ویژه ادبیات داستانی بود. نویسندگان بسیاری دراین راستا ظهور کردند که توانستند قلم را از زیر سلطه مردان درآورده وبه روایت ناگفتنی های زنانه خود بپردازند. نقد فمنیستی که در معنای وسیعش به بررسی مسائل زنان و عقاید مردسالارانه و زن ستیز می پردازد به حوزهادبیات نیز راه یافته است. در پی انقلاب مشروطه و آشنایی تدریجی ایرانیان با مکاتب ادبی غرب، معنای فمنیسم نیز وارد فرهنگ و ادبیات ایران شد و داستاننویسان زیادی را به این حوزه کشاند. داستان نویسان دهه ۷۰ و ۸۰ بطور چشمگیری در آثار ادبی خود به انتقاد از جامعه مردسالار روی آوردند. یکی از ایننویسندگان توانایی که توانسته با جسارت از دنیای پنهان زنانه پرده بردارد، میترا داور است. مجموعه "قطار در حال حرکت است" یکی از زنانه ترین آثاراوست که ما دراین مقاله برآنیم تا به کشف و بررسی انواع جلوه های زنانه و چگونگی نمود شخصیت های مردانه در آن بپردازیم.

نویسندگان

فائزهسلامی
فائزه سلامی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان

محمدامیرمشهدی
محمدامیر مشهدی

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان