ارسال اطلاعات نیروگاه ها با استفاده از مدلاسیون کلیدزنی تغییر فرکانس (FSK) به مراکز دیسپاچینگ، توسط RTU

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 652

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DTIS01_034

تاریخ نمایه سازی: 3 بهمن 1400

چکیده مقاله:

نیروگاه ها همواره در فواصل دور نسبت به یکدیگر قرار دارند و عملیات نظارت و جمع آوری و انتقال اطلاعات به مراکز دیسپاچینگ بهخصوص در شبکه ه ای هوشمند، امری چالش برانگیز می باشد. در صورت دریافت اطلاعات از این مراکز و رویت پذیری آن ها، کاهش تعمیرو نگهداری، بهره برداری مطمین و کاهش سایر هزینه ها حاصل می گردد. سیستم کنترل نظارت و جمع آوری اطلاعات (SCADA) برا ینظارت و کنترل نیروگاه ها و پست های برق معمولا از لحاظ جغرافیایی گسترده بوده، لذا با نصب واحدهای پایان ه راه دور (RTU) با زیرساختهای ارتباطی امن و مناسب بر روی شبکه PLC ، جمع آوری اطلاعات را در زمان واقعی از تمام نیروگاه های سراسر کشور گرفته و درسریعترین زمان ممکن به دیسپاچینگ ملی ارسال می نمایند. در این مقاله یک نمونه واقعی سیستم مورد مطالعه به صورت کامل معرفیشده و نحوه ارسال اطلاعات نیروگاه ها با استفاده از مدلاسیون کلیدزنی تغییر فرکانس (FSK) به مراکز دیسپاچینگ، توسط واحد پایانهراه دور (RTU) در بستر سیستم های SCADA ابزاردقیق، در نرم افزار MATLAB شبیه سازی شده که نتایج بدست آمده، حاکی ازعملکرد مطلوب سیستم مدولاسیون و دمدولاسیون داده ها و دریافت اطلاعات به صورت صحیح می باشد.

کلیدواژه ها:

ابزاردقیق ، دیسپاچینگ ، سیستم کنترل نظارت و جمع آوری اطلاعات (SCADA) ، مدلاسیون کلیدزنی تغییر فرکانس (FSK) ، واحد پایانه راه دور (RTU)

نویسندگان

محمدرضا قدسی

گروه مهندسی و نظارت ابزاردقیق، شرکت مد یر یت تولید برق اهواز - نیروگاه رامین، ایران