طراحی نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی ترکیبی برای پایش پراکندگی فرآیند با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 132

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMICONF10_002

تاریخ نمایه سازی: 29 دی 1400

چکیده مقاله:

در سال های اخیر نسخه های جدیدی از نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA) به منظور ارتقای عملکرد آن در کشف تغییرات فرآیند ارائه شده است. یکی از موثرترین این نسخه ها نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی ترکیبی (HEWMA) است که تلفیقی از دو نمودار کنترل EWMA است. از طرف دیگر، یکی از مسائل مهم در طراحی نمودارهای کنترل مختلف وجود خطاهای اندازه گیری به دلیل عدم کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری و یا خطای اپراتور است. وجود خطای اندازه گیری باعث ناسازگاری مقادیر واقعی و مشاهده شده مشخصه کیفی شده و عملکرد نمودارهای کنترل را تحت تاثیر قرار می دهد. بر اساس ادبیات موضوع، تا کنون اثر خطای اندازه گیری بر عملکرد نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی ترکیبی برای پایش پراکندگی مشخصه کیفی نرمال مورد توجه قرار نگرفته است. در این مقاله به منظور بررسی اثر خطای اندازه گیری بر عملکرد نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی ترکیبی از مدل جمعی به عنوان پرکاربردترین مدل موجود در ادبیات کنترل کیفیت آماری استفاده می شود. برای این منظور آماره نمودار کنترل مورد نظر با در نظر گرفتن خطای اندازه گیری توسعه می یابد. سپس عملکرد نمودار کنترل توسعه یافته در هر دو حالت بدون خطا و در حضور خطای اندازه گیری بر حسب معیار متوسط طول دنباله، انحراف معیار طول دنباله و همچنین میانه طول دنباله بر اساس شبیه سازی مونت کارلو در نرم افزار متلب ارزیابی می شود. نتایج به دست آمده اثر نامطلوب خطای اندازه گیری بر عملکرد نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی ترکیبی را تایید می کند.

کلیدواژه ها:

کنترل کیفیت آماری ، نمودار کنترل میانگین متحرک موزون نمایی ترکیبی ، پایش پراکندگی ، خطای اندازه گیری ، طول دنباله

نویسندگان

محمدرضا ملکی

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی گلپایگان، دانشگاه صنعتی اصفهان،گلپایگان

آسیه رجبی

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی، سمنان، ایران

حسین اقبالی

گروه مهندسی صنایع، دانشگاه ایوان کی، سمنان، ایران

علی سلماس نیا

گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران