شبیه سازی عملکرد سیستم گردآورنده فتوولتائیک-حرارتی و پمپ حرارتی انبساط مستقیم جهت گرمایش در شرایط اقیلمی شهر کرمان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 283

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CLENENERGY07_026

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1400

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به تحلیل عملکرد سیستم گرمایش ساختمان مجهزبه پمپ حرارتی انبساط مستقیم و گردآورنده فتوولتائیک- حرارتیبرای یک ساختمان مسکونی در شرایط اقلیمی شهر کرمان پرداختهشده است. اجزاء سیستم مورد مطالعه شامل گردآورنده فتوولتائیکحرارتی و پمپ حرارتی می باشد و برای مدلسازی سیستم گرمایشی ازنرم افزار ترنسیس استفاده شاده است. ساختمان مورد نظر جهتمطالعه موردی یک ساختمان مسکونی با مساحت زیر بنا ۲۳۰ مترمربع در یک طبقه است که طولانی ترین وجه ساختمان در راستایجنوب قرار گرفته است. بار حرارتی ساختمان با استفاده از نرم افزارترنسیس، به مقدار ۸۰۰۰۰Btu/hr بدست می آید. جهت مصرفبهینه انرژی در ساختمان، از یک ترموستات برای راه اندازی و کنترلسیستم گرمایشی استفاده می شود. نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد،سامانه گرمایش مجهز به پمپ حرارتی انبساط مستقیم و گردآورندهفتوولتاائیک -حرارتی به خوبی از عهده تامین بار حرارتی ساختمانبرمی آیاد، در حالی که توان الکتریکی تولید شده بخشی از بارالکتریکی ساختمان را نیز تامین می کند.

نویسندگان

هادی فرزان

استادیار، مجتمع آموزش عالی بم، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک