اهمیت و بررسی مدیریت ریسک بر صنعت بیمه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 327

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICOC04_002

تاریخ نمایه سازی: 30 آذر 1400

چکیده مقاله:

موسسات مالی به خصوص شرکت های بیمه در ارتقای ساختار اقتصادی جوامع، نقش بسزایی دارند. صنعت بیمه ایران در حال گذر از مسیر تحول است و این تحول تغییرات اساسی برای صنعت بیمه کشور به همراه دارد و وضعیت رقابت را در صنعت بیمه کشور دگرگون میکند. بدین ترتیب با توجه به اهمیت مدیریت ریسک در شرکت های بیمه و رابطه انکار ناپذیر آن با ایجاد ارزش، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر مدیریت ریسک بر صنعت بیمه می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد. ریسک از مهم ترین عوامل موثر بر شرکت های بیمه است. نتیجه نهایی تحقیق نشان میدهد مدیریت ریسک بنگاه به نحو موثر و نظام مند در حوزه ریسکهای مالی وعملیاتی شرکتهای بیمه استفاده نمی شود. بنابراین به نظر می رسد وجود مکانیزمی در صنعت بیمه کشور که بر نحوه مدیریت ریسک ها در شرکت های بیمه نظارت داشته باشد و افشاگری مناسبی از ریسک ها به عمل آورد میتواند مهم باشد. در این مقاله تعاریفی از مدیریت ریسک،صنعت بیمه و اهمیت و نقش مدیریت ریسک بر صنعت بیمه آشنا می شویم.

نویسندگان

رضا کاووسی

کارشناس امور مالی مسئول اداره انبارهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان

علیرضا ذوالعلی

کارشناس حوزه پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان