تاثیر بکارگیری عوامل مدیریت الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان شرکت عمران شهرجدید گلبهار

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 224

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_KDIP-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 28 آذر 1400

چکیده مقاله:

رضایت مشتری به عنوان یک عامل اصلی برای تعیین موفقیت سازمان در ارتباط با مشتریان و معیاری از چگونگی عملکرد کلی سازمان در رابطه با مجموعه انتظارات مشتری می باشد. فناوری های اطلاعاتی همراه با فاکتورهای خود تحولات عظیمی در شرکت ها و سازمان های بازرگانی ایجاد کرده که از طریق کاهش زمان ارائه خدمات، افزایش سرعت ارائه خدمات و افزایش کیفیت و کارایی ارائه خدمات منجر به بهبود عملکرد کلی سازمان می گردد که به نوبه خود افزایش رضایت و وفاداری مشتریان سازمان را به دنبال دارد. تولید و ارائه خدمات نو با خصوصیات منحصر به فرد، نیازمند سازمان هایی با تفکر و راهبرد های نوین می باشد. پژوهش حاضر در پی بررسی رابطه ی عوامل مدیریت الکترونیک و رضایت مشتری است. جامعه آماری در این پژوهش شامل مشتریان شرکت عمران شهر جدید گلبهار در نیمه اول سال ۱۳۹۹ می باشد که تعداد آنها برابر با ۱۰۰۰ نفر است. تحلیل داده ها بر اساس ۲۵۰ پرسشنامه جمع آوری شده از نمونه ی آماری صورت گرفته است. در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS و آزمونهای همبستگی و رگرسیون چندگانه استفاده گردید. فرضیه اول بیان می دارد که عوامل استراتژیک بر رضایت مشتری تاثیر دارد. فرضیه دوم نشان داد که عوامل تکنولوژیک مدیریت الکترونیک بر رضایت مشتری تاثیر دارد. نتایج فرضیه سوم نشان داد که عوامل فرهنگی مدیریت الکترونیک بر رضایت مشتری تاثیر دارد.

نویسندگان

سیدحامد حسینی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی سناباد، گلبهار، ایران

محمدحسین همایونی راد

استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی سناباد، گلبهار، ایران

فائزه روحانی

استادیار گروه کامپیوتر، موسسه آموزش عالی سناباد، گلبهار، ایران