گزارش مقدماتی شواهدی از گستره فرهنگ باکون و لپویی در پس کرانه های خلیج فارس؛ براساس مطالعات باستان شناسی تمب سوته ایلود و محوطه زیر پست برق جناح هرمزگان

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 387

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAI05_001

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1400

چکیده مقاله:

در دوره های مختلف و در نتیجه شکل گیری آنها سنتهای مختلف هنری، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و غیره به وجود آمدند. پس از مطالعات باستان شناسی متعدد در ایران فرهنگهای مختلفی در دوره مس سنگی براساس پژوهشهای صورت گرفته شناسایی گشت که نام گذاری آنها به سبب یافته های همان محوطه بوده است. فرهنگهای دوره مس سنگی استان فارس تحت عنوان فرهنگ باکون و لپویی که از محوطه های این منطقه به دست آمد و براساس یافته های شناسایی شده از آن محوطه ها نامگذاری گردید. باتوجه به پژوهشهای صورت گرفته محققین متعدد در این خصوص میتوان گستره این فرهنگها را تا مناطق پس کرانهای شمال خلیج فارس و شمال استان فارس و غیره مشاهده کرد. محوطه تمب سوته ایلود و محوطه زیر پست برق جناج یکی از محوطه های پیش از تاریخی در غرب استان هرمزگان هستند که در طی بررسی سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۶ )فصل سوم کاوش تمب پرگان( شناسایی گردیدند. در این پژوهش که به دو روش میدانی و پژوهشی صورت گرفته سعی بر آن آن است با توجه به یافته های باستان شناختی موجود به معرفی محوطه های مورد نظر و یافته های موجود و اینکه محوطه تمب سوته ایلود و محوطه زیر پست برق جناح براساس یافته های باستان شناختی چه بازه زمانی را در بر میگیرد؟ پرداخته شود.

نویسندگان

پیمان پاسالاری

دانشجوی کارشناسی ارشد باستان شناسی دانشگاه شهید بهشتی

احمدعلی اسدی

استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه هنر شیراز

ساسان پیشرو

دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهران