خلاقیت و نو آوری در توسعه پایدار شهری با رویکرد طراحی فضاهای سبز شهری در شهر ساوه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 275

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF01_144

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1400

چکیده مقاله:

در این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل نقش خلاقیت و نو آوری در طراحی فضای سبز شهری در شهرداری ساوه پرداخته شده است. روش پژوهش مرروری اسنادی و کتابخانه ای بود . در این پژوهش مقاله های متععد خارجی و داخلی گردآوری شد و در نهایت مقاله ها دسته بندی شد در برخی از مناطق این شهر، نیاز به فضاهای تفریحی و فضای سبز و رعایت نسبت سرانه پارک ها و جهان شده است. گسترش روزافزون شهرها در کلیه کشورهای جهان و از جمله در ایران، از پیامدهای غیرقابل اجتناب عصر دانش و فناوری بشمار می رود. رشد و توسعه شهرنشینی با گسترش کالبدی شهرها رابطه مستقیم داشته و دوری از طبیعت و قطع رابطه انسان با محیط زیست طبیعی را موجب می شود.

نویسندگان

جاوید رحم کن

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، رشته علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه محل کار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه عنوان شغل: ناظر عالی فضای سبز

هادی قمری

کارشناسی ارشد مهندس ی کشاورزی، رشته زراعت، گرایش علوم و تکنولوژی بذرمحل کار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه عنوان شغل: کارشناس ناظر فضای سبز

علیرضا رستمی

کارشناسی کامپیوتر محل کار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه عنوان شغل: کارشناس کامپیوتر آی تی

محمدسامر محمدی زاده

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، رشته علوم باغبانی ، گرایش گیاهان دارویی محل کار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه عنوان شغل: کارشناس ناظر فضای سبز