نقش مدیریت منابع انسانی در زنجیره تامین و بهره وری محصولات باغی در شهرداری ساوه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 309

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MLABCONF01_138

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1400

چکیده مقاله:

در این پژوهش به شناسایی و بررسی عوامل نقش مدیریت منابع انسانی در زنجیره تامین محصولات باغی در شهرداری ساوه پرداخته شده است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، اکتشافی و از نظر روش توصیفی و پیمایشی است. جامعه خبرگان پژوهش ۱۵ نفر از خبرگان بودند. روش پژوهش مصاحبه در حد اشباع بود و نتایج نشان داد که مدیریت منابع انسانی می تواند در زنجیره تامین محصولات باقی در استان مرکزی مفید و موثر باشد.

نویسندگان

محمدسامر محمدی زاده

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، رشته علوم باغبانی، گرایش گیاهان دارویی محل کار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه عنوان شغل: کارشناس ناظر فضای سبز

جاوید رحم کن

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، رشته علوم باغبانی، گرایش فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه محل کار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه عنوان شغل: ناظر عالی فضای سبز

هادی قمری

کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی، رشته زراعت، گرایش علوم و تکنولوژی بذر محل کار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه عنوان شغل: کارشناس ناظر فضای سبز

علیرضا رستمی

کارشناسی کامپیوترمحل کار: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری ساوه عنوان شغل: کارشناس کامپیوتر آی تی