معرفی بیماری کبد چرب در ماهی قزل الای رنگین کمان و را ههای درمان آن

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,414

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICII08_079

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1400

چکیده مقاله:

کبد اندام هدف بسیاری ازمواد شیمیایی است و نقش مهمی در سم زدایی و از بین بردن مواد شیمیایی که ممکن است ازطریق قرار گرفتن در معرض محیط وارد بدن شوند دارد. رسوب چربی در کبد یا تجمع واکوئلهای چربی در سلولهای کبدی را کبدچرب ) NAFLD ( میگویند که با التهاب کبد مشخص میگردد. در آزاد ماهیان به ویژه قزل الای رنگین کمان) Oncorhynchus mykiss ( توانایی ذخیره چربی محدود بوده و چربی اضافی موجود در جیره میتواند به داخل کبد نفوذ کرده و در آن تجمع یابد و منجر به ایجاد بیماری کبد چر ب گردد. این بیماری در قزلالای رنگین کمان به خاطر تغذیه زیاد از حد در دمای پایین و یا تغذیه از چربیهای اشباع شده یا اکسید شده که در کبد تجمع یافته میباشد و چون کبد ظرفیت زیادی برای ذخیره چربی ندارد لذا مستعد اتواکسیداسیون و ذخیره سروئید در این اندام میشود . درمانهای شیمیایی و گیاهی متعددی در درمان این بیماری در انسان مطرح میباشد اما در ماهیان از داروهای شیمیایی به ویژه ال- کارنیتین در درمان این بیماری استفاده میشود. در این مطالعه سعی بر این داشته تا با معرفی درمانهای گیاهی، ارزانتر و با اثرات جانبی کمتر اقدام شود.

کلیدواژه ها:

بیماری کبد چرب ، قزل الای رنگین کمان ، داروهای گیاهی

نویسندگان

معصومه حیدری گوجانی

گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، شهرکر د

اسماعیل پیرعلی خیرابادی

گروه شیلات و محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه شهرکرد، شهرکر د

صادق فرهادیان

گروه بیوشیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهرکرد، شهرکر د