بررسی ویژگیهای تخته تراشه جهت دار (OSB) ساخته شده از مخلوط کلنهای ده ساله صنوبر

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 286

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJWPR-31-4_009

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1400

چکیده مقاله:

در این تحقیق اثر رطوبت کیک و حرارت پرس بر خواص فیزیکی و مکانیکی تخته تراشه جهت دار سه لایه مورد ارزیابی قرار گرفت. تخته های آزمایشگاهی به ضخامت ۱۲ میلیمتر، در حالی که جهت تراشه های لایه سطحی در جهت طول تخته و جهت تراشه های لایه میانی ، عمود بر لایه سطحی بود، از مخلوط چوب سه کلن ده ساله صنوبر دو رگه (populus euramericana vernirubensis, p. e. I-۲۱۴ , p. e. ۵۶۱/۴۱ ) ، با استفاده از دو سطح رطوبت کیک ۷ و۱۰ درصد و سه سطح حرارت پرس۱۸۰، ۲۰۰ و۲۲۰ درجه سانتیگراد ساخته شدند. در کلیه تیمارها، دانسیته تخته ها ۷/۰ گرم بر سانتیمتر مکعب، زمان پرس ۸ دقیقه و نوع چسب مصرفی؛ فنل فرمالدئید به میزان ۷ درصد وزن خشک چوب بود. خواص مکانیکی و فیزیکی تخته های آزمونی، بر پایه استاندارد اروپایی (EN ۳۰۰) جهت تولید تخته تراشه جهت دار نوع ۱ و نوع ۲ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که افزایش رطوبت کیک اثر بسیار معنی داری بر افزایش ویژگی های خمشی تخته ها داشت به طوری که بالاترین مدول گسیختگی در رطوبت کیک ۱۰ درصد و حرارت پرس ۲۲۰ درجه سانتیگراد و بالاترین مدول الاستیسیته در رطوبت کیک ۱۰ درصد و حرارت پرس ۱۸۰ درجه سانتیگراد به دست آمد. افزایش حرارت پرس نیز اثر بسیار معنی داری در افزایش مدول گسیختگی تخته ها و همچنین اثر معنی داری در کاهش واکشیدگی ضخامت ۲۴ ساعت تخته ها داشت. کمترین واکشیدگی ضخامت ۲۴ ساعت در رطوبت کیک ۷ درصد و حرارت پرس ۲۲۰ درجه سانتیگراد به دست آمد. بالاترین چسندگی داخلی در رطوبت کیک ۷ درصد و حرارت پرس ۲۰۰ درجه سانتیگراد به دست آمد.در مجموع در تمامی حالتها خصوصیات تخته های تولید شده بیشتر از حد استاندارد مورد نیاز بود.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

عباس تمجیدی

دانشجوی دکتری تخصصی،گروه علوم و صنایع چوب وکاغذ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم وتحقیقات تهران

محمدمهدی فایزی پور

استاد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران

کاظم دوست حسینی

استاد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران

قنبر ابراهیمی

استاد،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران

حبیب الله خادمی اسلام

دانشیار،گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم و تحقیقات تهران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • -Akrami, A., Barbu, M.C. and Fruehwald, A., ۲۰۱۴a. Characterization of ...
 • Akrami, A., Fruehwald, A. and Barbu, M.C., ۲۰۱۴b. The effect ...
 • APA, ۲۰۰۱. The Engineered Wood Association. ...
 • Banoun, F., Morgan, D., Viart, M. and Zsuffa, L., ۱۹۸۴. ...
 • Bayatkashkoli, A. and Faegh, M., ۲۰۱۴. Evaluation of mechanical properties ...
 • Biblis, E.J., ۱۹۸۵. Properties of three-layer oriented strand board from ...
 • Carino, H.F. and foronda, S.U., ۱۹۹۰. SELECT: A model for ...
 • Casy, i.j., ۱۹۸۷. Changes in wood flake properties in relation ...
 • Dick, G., ۲۰۰۹. Wafer board and oriented strand board: The ...
 • DIN EN ۳۰۰, ۱۹۹۷ E. Oriented Strand Board (OSB): Definitions, ...
 • Doosthoseini, K., ۲۰۰۷. Wood Composite Materials Manufacturing, Applications. University of ...
 • Doosthosseini. K. and Rowshani, A., ۱۹۹۷. Investigation the possibility of ...
 • Edalat, H.R., Faezipour, M.M., Doosthoseini, K., Tabarsa, T. and Mirshokraie, ...
 • EN ۳۱۰:۱۹۹۳. Wood-based panels; determination of modulus of elasticity in bending ...
 • EN ۳۱۷:۱۹۹۳. Particleboards and fibreboards; determination of swelling in thickness after ...
 • EN ۳۱۹:۱۹۹۳. Particleboards and fibreboards; determination of tensile strength perpendicular to ...
 • EN ۳۲۶-۱:۱۹۹۴.Wood-based panels - Sampling, cutting and inspection - Part ۱: Sampling and cutting ...
 • Eckenwalder, J.E. ۱۹۹۶. Systematics and evolution of Populus: ۷–۳۲. In: ...
 • FAO Reaport, Global Forest Resources Assessment Country Reports, ۲۰۱۵, FAO, ...
 • Faraji, F., ۱۹۹۳. Investigation of PF Resin Polymerization and comparison ...
 • Ghasemi, R.A. and Modir-Rahmati, A.R. ۲۰۰۴. Investigation on wood production ...
 • Geimer, R.l., ۱۹۷۶. Flake alignment in particleboard as affected by ...
 • Gunduz, G., Yapici, F., Ozcifci, A. and Kalaycioglu. H., ۲۰۱۱. ...
 • Guse, L.M., ۱۹۹۵. Engineer Wood Products: The Future Is Bright ...
 • Heebink, B.G.,۱۹۷۲. Irreversible Dimensional changes in panel materials. Forest Product ...
 • Heebink, B.G., ۱۹۷۲. Irreversible dimensional changes in panel materials. Forest ...
 • Hrazsky, J. and Kral, P., ۲۰۱۱. Optimization of a Pressing ...
 • Iswanto, A.H., Azhar, I., Supriyanto, M. and Susilowati, A., ۲۰۱۴. ...
 • Jahanilomer, Z. and Farrokhpayam, S.R., ۲۰۱۵. Vertical density profile, a ...
 • particleboard quality. Journal of Wood and Forest Science and Technology, ...
 • Jime´nez L, Rodriguez A, Ferrer JL, Pe´rez A, Angulo V ...
 • for paper manufacturing. Afinidad ۶۲:۱۰۰–۱۰۵. ...
 • Kargarfard, A., ۲۰۰۳. Investigation on The Effect of Production Variables ...
 • Particleboard Pressing. ph.D. thesis, , Department of Wood and Paper ...
 • Islamic Azad University, Tehran. ...
 • Kargarfard, A., ۲۰۱۱.The Effect of Resin Gradient and Press Time ...
 • Particleboard Produced from Citrus Tree Wood. Journal of wood and ...
 • Kehr, E. and Schoelzel, S., ۱۹۶۶. The investigation of pressing ...
 • USDA Translate.FPL-۶۷۸. ...
 • Kelly, S. S., Rials, T.G. and Glaser, W. G., ۱۹۸۷. ...
 • Journal of Materials Science, ۲۲(۲): ۶۱۷-۶۲۴. ...
 • Khial, B., Sadraie, N.S., ۱۹۸۴. Poplar pests investigation in Iran, ...
 • Kord. B., Roohani, m. and KORD, b.R., ۲۰۱۵. Characterization and ...
 • Kuhne,G., and Belimow,F., ۱۹۷۸. Ein Beitrag zur Analyse des Heisspressvorgangs ...
 • Kuhne, G; Belimow, F., ۱۹۷۸. Analysis of the hot press ...
 • Kurt, R., and Cavus, V. ۲۰۱۱. Manufacturing of parallel strand ...
 • Lam, F., ۲۰۰۱; Modern structural wood productes, Prog. Strauct. Eng. ...
 • Latibari, A.J., Hossienzadeh, A.B. and Tabarsa, T., ۱۹۹۶. Investigation on ...
 • Liu, J.Y and McNatt, J.D., ۱۹۹۱; Thickness swelling and density ...
 • Mackes, K.H., and Lynch, D. L., ۲۰۰۱, The Effect of ...
 • Maloney, T.M, ۱۹۹۳, Modern Particle Board and Dry Process Fiberboard ...
 • McNatt, J.D.; Bach, L.; Wellwood, R.W., ۱۹۹۲. Contribution of flake ...
 • Mendes, L.M., Iwakiri, S., Matos, J.L.M., JR, S.K., and Saldanha, ...
 • Moslemi, A.A., ۱۹۷۴. Particleboards. Volume I-materials and volume II technology. ...
 • -Nazerian,M., Beyki, Z., Mohebbi-Gargarii, R. and Kool, F., ۲۰۱۶. The ...
 • Nemli, G., ۲۰۰۲. Factors Affecting The Production of E۱ Type ...
 • Ramtin, A., Dadkhah Tehrani, B. and Doosthoseini, K., ۲۰۰۸. Investigation ...
 • Rebollar, M., Perez, R. and Vidal, R., ۲۰۰۷. Comparison between ...
 • Reddy, N. and Yang, Y., ۲۰۰۹, Properties and potential applications ...
 • Roffael, E. and Dix, B., ۱۹۸۸. Zur Bedeutung von schnellwüchsigen ...
 • Salari, A., Tabarsa, T., Khazaeian, A. and Saraeian, A., ۲۰۱۲. ...
 • Stanton, B.J., Eaton, J., Johnson, D., Rice, B., Schuette, B. ...
 • Stefka, V., ۱۹۹۹. Particleboard pressing process and transfer phenomena. TU ...
 • Suzuki , s., and Takeda, k., ۲۰۰۰. Production and properties ...
 • Tabarsa, T.; Chui, H. ۲۰۰۰. Wood behavior in transverse compression. ...
 • Thoemen, H., Irle, M. and Sernek, M. ۲۰۱۰. Wood-Based Panels. ...
 • UN., ۲۰۱۱, Forest products annual market review, ۲۰۱۰-۲۰۱۱, United Nations ...
 • Valentina, D., Ciobanu, O., Zeleniuc A. and Dumitrascu E., ۲۰۱۴The ...
 • Winandy, J.E and Kamke, F.A., ۲۰۰۴. Fundamentals of composite processing. ...
 • Yin, S., ۱۹۸۷. A study of the technology and properties ...
 • Youngquist, J.A., ۱۹۹۹. Wood-based composites and panel products, Wood handbook: ...
 • Zhou, D., ۱۹۹۰. A study of oriented structural board made ...
 • Zoralioglu, T., ۲۰۰۳. Some statistical information concerning poplar wood production ...
 • نمایش کامل مراجع