بررسی ساختار واردات کشور، باتاکید برسازمان تجارت جهانی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 164

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET11_037

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1400

چکیده مقاله:

الحاق سازمان تجارت جهانی بر واردات کالاهای مصرفی، با تاکید بر نرخ تعرفه "به منظور مطالعه عوامل و متغیرهای مهم و موثر بر واردات کالاهای مصرفی، برای دستیابی به پیش بینی مهمترین برآیند و تحول تشکیلات این مقاله با عنوان" تاثیر اقتصادی جهان که همان پیوستن به سازمان تجارت جهانی می باشد انجام گرفته است. در این مقاله ما اثرات کاهش تعرفه کالاهای مصرفی را بر واردات آنها بررسی کرده و ا ثرات احتمالی و مضر پیوستن را متورم کرده و آنرا به عنوان یک راهکار در جهت آگاهی کارشناسان مذاکره کننده در گروه های کاری پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ارائه می کنیم. برای دستیابی به این امر رابطه رفتاری این متغیرها در اثر تغییرات عوامل مانند درآمد "تولید ناخالص داخلی"، قیمت های نسبی کالاهای مصرفی وارداتی به قیمت های داخلی، نرخ تعرفه، نرخ بهره، قیمت نیروی کار و ... مورد توجه قرار گرفت. بنابراین، هدف از این مقاله یافتن پاسخ مناسب به این سوال تعیین گردیده است که با پیوستن کشورمان به سازمان تجارت جهانی که هدف این سازمان در نهایت از بین بردن موانع غیرتعرفه ای و کاهش و تثبیت موانع تعرفه ای می باشد، کاهش تعرفه کالاهای مصرفی چه اثرات اقتصادی بر روی افزایش واردات این دسته کالا دارد. برای نیل به این هدف با تکیه بر مباحث مبنایی و تئوریک موضوع و با استفاده از تحقیقات تجربی و کارهای انجام گردیده در داخل و خارج و آزمون کاکس و باکس یک مدل دوطرف لگاریتمی برای وضعیت تقاضای واردات کالاهای مصرفی برای کشور ایران مناسب تشخیص داده شده و به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و برای کالاهیا مصرفی مورد تخمین و آزمون آماری قرار گرفته است. ماهیت نوع مدل بیانگر این است که ضرائب برآورد شده متغیرها، دلالت بر "حساسیت تقاضای واردات در مقابل تغییرات هریک از متغیرها دارد." نتایج بدست آمده از این برآورد نشان داده است که تقاضای واردات کالاهای مصرفی در مقابل تغییرات درآمد رابطه مثبت و در مقابل قیمت های نسبی و نرخ تعرفه رابطه منفی و مهمتر آنکه تقاضای واردات کالاهای مصرفی در مقابل تغییرات نرخ تعرفه دارای حساسیت (کشش) نسبتا بالایی می باشد که خود بیانگر اینست که با آزاد سازی تعرفه ها بعد از پیوستن به سازمان تجارت جهانی کالاهای مصرفی زیادی وارد کشور می شود که این حاکی از یک صدمه به بدنه اقتصاد کشور است زیرا با توجه به مصرفی بودن اکثر کالاهای داخلی بحث کاهش اشتغال درآمد ملی و ... را در پیش رو خواهیم داشت. این مقاله، با عنوان "تاثیر الحاق سازمان تجارت جهانی برواردات کالاهای مصرفی، با تاکید بر نرخ تعرفه" به منظور مطالعه عوامل و متغیرهای مهم و موثر بر واردات کالاهای مصرفی، برای دستیابی به پیش بینی مهمترین برآیند و تحول تشکیلات اقتصادی جهان که همان پیوستن به سازمان تجارت جهانی می باشد انجام گرفته است. در این مقاله ما اثرات کاهش تعرفه کالاهای مصرفی را بر واردات آنها بررسی کرده و اثرات احتمالی و مضر پیوستن را متورم کرده و آنرا به عنوان یک راهکار در جهت آگاهی کارشناسان مذاکره کننده در گروه های کاری پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ارائه می کنیم. برای دستیابی به این امر رابطه رفتاری این متغیرها در اثر تغییرات عوامل مانند درآمد "تولید ناخالص داخلی"، قیمت های نسبی کالاهای مصرفی وارداتی

کلیدواژه ها:

الگوی تقاضای واردات کالاهای مصرفی ، سازمان تجارت جهانی ، نرخ تعرفه

نویسندگان

شهریار منتظری

عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور