ارزیابی عملکرد فرآیند انعقاد و لخته سازی متداول درترکیب با فرآیندهای فنتون فتوفنتون و فنتون اصلاح شده در تصفیه شیرابه محل دفن مواد زائد جامد شهری

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,513

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEH14_023

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1390

چکیده مقاله:

فرآیندهای اکسیداسیون پیشرفته نظیر فنتون و فتوفنتون بطور موثری برای اکسیداسیون ترکیبات آلی مقاوم و تبدیل آنها به مواد بی خطر در شیرابه کاربرد دارند با این حال اطلاعات اندکی در مورد استفاده از فرایند فنتون اصلاح شده درتصفیه شیرابه وجود دارد بنابراین هدف از این مطالعه تصفیه شیرابه زباله های شهری توسط سه فرایند فوق درترکیب با فرایند انعقاد و لخته سازی به عنوان پیش تصفیه می باشد این مطالعه یک مطالعه تجربی است که با استفاده از سیستم پایلوت آزمایشگاهی انجام شد شیرابه مورد استفاده از دفن زباله شهری قائمشهر جمع آوری شد کلیه آزمایشات و آنالیز نمونه به روش کتاب استاندارد آزمایشهای آب و فاضلاب انجام شد نتایج این تحقیق نشان داد که فرایند انعقاد و لخته سازی متداول با کلرور فریک در شرایط بهینه حداکثر حدود 45 درصد COD را حذف می نماید. ترکیب فرایند پیش تصفیه با فرایندهای پیش تصفیه راندمان حذف را بطور قابل توجهی افزایش می دهد بطوریکه راندمان حدف COD در شرایط یکسان در سه فرایند فنتون فتوفنتون و فنتون اصلاح شده به ترتیب 89 ، 85/45 و 81/82 درصد بود.

نویسندگان

محمدعلی ززولی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران

ذبیح اله یوسفی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی مازندران

اکبر اسلامی

عضو هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ت

مریم باقری اردبیلیان

دانش آموختهکارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط