پیش آگهی بیماران دارای هیپومنیزیمی بدو پذیرش در بخش مراقبت ویژه در ارتباط با نمره APACHE II, APACHE III, SOFA

سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 220

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SHIMU-25-1_005

تاریخ نمایه سازی: 5 آذر 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: پیش  آگهی بیماری یکی از اطلاعات حائز اهمیت برای ارائه دهندگان خدمات پزشکی، بیماران و بستگان آن ها در بیمارستان است. در این راستا برای پیش بینی میزان مرگ و میر و ناخوشی روش های مختلف مانند سیستم های گوناگون نمره دهی وضعیت فیزیولوژیک و شدت ناخوشی و نیز ارتباط سطح منیزیم سرم با مرگ و میر مطرح و بررسی شده است. ولی ارتباط این عوامل با یکدیگر و با پیامد بیماری به خوبی مشخص نیست.  هدف مطالعه حاضر «مقایسه پیش  آگهی بیماران دارای سطح منیزیم طبیعی و پایین بدو پذیرش در بخش مراقبت ویژه در ارتباط با نمره APACHE II, APACHE III, SOFA» است. مواد و روش ها: این مطالعه مشاهده ای هم گروهی آینده نگر طی ۱۸ ماه در بخش مراقبت ویژه جنرال بزرگسال انجام شد. بیماران واجد شرایط(۱۸۰ نفر) در دو گروه سطح منیزیم سرم طبیعی یا پایین به روش سرشماری وارد مطالعه و تا زمان ترخیص یا فوت پیگیری شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و چک لیست بود. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه ۱۵ تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش: طبق نتایج بیش از نیمی از کل بیماران، مذکر بودند. بیماران دچار هیپومنیزیمی در مقایسه با بیماران دارای سطح منیزم سرم طبیعی، نمره SOFA  و  APACHE III  بالاتری داشتند. ولی نمره APACHE II  دو گروه اختلاف معنادار آماری نداشت.  بعلاوه مرگ و میر بیماران دچار هیپومنیزمی(۳/۵۳ % ) نسبت به بیماران با سطح منیزم سرم طبیعی(۳/۲۳%) بیشتر بود(۰۰۰۱/۰>р ). بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند تاکید دیگری بر  نقش هیپومنیزیمی بدو پذیرش در بخش مراقبت ویژه در پیش بینی ناخوشی و مرگ و میر باشد. به نظر می رسد با توجه به محدودیت امکانات در بیمارستان های کشور، مانیتورینگ دقیق منیزیم سرم و جایگزینی به موقع آن برای اولویت بندی بیماران، تخصیص منابع و کاهش خطر مناسب باشد.

کلیدواژه ها:

Hypomagnesaemia ، APACHE ، SOFA ، Mortality prediction ، ICU ، هیپو منیزیمی ، سیستم نمره گذاری آپاچی ، سوفا ، پیش بینی مرگ و میر ، بخش مراقبت ویژه

نویسندگان

محمدحسین جراح زاده

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

امیرحسین امامی میبدی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

ابوالحسن حلوانی

دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

محمدرضا میرجلیلی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

فرحناز فرنیا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ۱.Naved SA, Siddiqui S, Khan FH. APACHE-II score correlation with ...
 • ۲.Ho K, Knuiman M, Finn J, Webb S. Estimating Long-term ...
 • ۳.Halim DA, Murni TW, Redjeki IS. Comparison of APACHE II ...
 • ۴.Ferreira FL, Bota DP, Bross A, Melot C, Vincent JL. ...
 • ۵.Ayazoglu TA. A comparison of APACHE II and APACHE IV ...
 • ۶.Cornet A, Issa A, Vandeloosdrecht A, Ossenkoppele G, Strack R, ...
 • ۷.Yasemi M, Hemmati K, Khodadadi I, Yasemi MR, Peyman H. ...
 • ۹.Christensen S, Johansen M, Christiansen C, Jensen R, Lemeshow S. ...
 • ۱۰.Yaqubi S, Ghasemi J, Karimzadeh T, Mohammadi N, Arfaee E, ...
 • ۱۲.Vincent JL, Moreno R. Clinical review scoring systems in the ...
 • ۱۳.Okasha AS, Rofaeel ASH, Elmedany SM. Prognostic validity and reliability ...
 • ۱۴.Safavi M, Honarmand A. Admission hypomagnesemia impact on mortality or ...
 • ۱۵.Freire P, Romaozinho JM, Amaro P, Ferreira M, Sofia C. ...
 • ۱۶.Mili M, Goranovi T, Holjevac JK. Correlation of APACHE II ...
 • ۱۷.Soleimani M, Masoodi RNB, Ghorbani M, Sadeghi T. [The mortality ...
 • ۲۰.Curielgarcia JA, Rodriguezmoran M. Hypomagnesemia and mortality in patients with ...
 • ۲۱.Limaye C, Londhey V, Nadkart M, Borges N. Hypomagnesemia in ...
 • ۲۲.Sari AP, Aditianingsih CPD, Rumende C. Admission hypomagnesemia as a ...
 • ۲۳.Zafar M, Wani J, Karim R, Mir M, Koul P. ...
 • ۲۴.Demircan F, Altun Y, Kilinic F. Hypomagnemia in internal care ...
 • ۲۵.Subhraprakashpramanik AKD, Pijushkantimandal SKD, Debasishghosh AB, Chakraborty S. Prevalence of ...
 • ۲۶.Knaus W, Wagner D, Draper E, Zimmerman J, Bergner M, ...
 • ۲۷.Belayachi J, Elkhayari M, Dendane T, Madani N, Abidi k. ...
 • ۲۸.Ahmadinezhad M, Rafiee H, Savadkoohi A, Esmaeili Abdar M. [Survey ...
 • ۳۱.Keegan MT, Gajic O, Afessa B. Comparison of APACHE III, ...
 • ۳۲.Emerson P, McPeake J, Oneill A, Gilmour H, Forrest E, ...
 • ۳۳.Asadzandi M, Taghizadekarati K, Tadrisi SD, Ebadi A. Estimation of ...
 • ۳۴.Sawicka W, Owczuk R, Wujtewicz MA, Wujtewicz M. The effectiveness ...
 • ۳۵.Winn H, Youmans J. Youmans neurological surgery. ۶thed. Philadelphia Saunders ...
 • ۳۶.Chen YC, Lin MC, Lin YC, Chang HW, Huang CC, ...
 • ۳۷.Rahimzade P, Taghipour Z, Hasani V. [Estimation of mortality rate ...
 • نمایش کامل مراجع