CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

تحلیل رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری و اضطراب در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول لواسانات در دوران کرونا

عنوان مقاله: تحلیل رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری و اضطراب در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول لواسانات در دوران کرونا
شناسه (COI) مقاله: HSLCONF07_085
منتشر شده در هفتمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی در سال 1400
مشخصات نویسندگان مقاله:

فتانه اخوان ضیابری - کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

خلاصه مقاله:
بیماری کرونا و محدودیت های ناشی از آن ساختار خانواده ها را در معرض برخی تنش های بحرانی از جمله پرخاشگری و اضطراب قرار داده است. عملکرد خانواده کیفیتی است که از عوامل متعدد روانی - شخصیتی، اجتماعی - اقتصادی و فرهنگی تاثیر می پذیرد. خانواده یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی، اساس تشکیل جامعه و حفظ عواطف انسانی است و هرگونه نارسایی در عملکرد خانواده تاثیر نامطلوبی در بهنجار نمودن فرزندان ایجاد می کند. اکثر افراد ناسازگار و مسئله دار، وابسته به خانواده های آسیب دیده هستند و فرزندانی که مربوط به خانواده های پر کشمکش میباشند به سبب عدم برخورداری از آرامش روانی و عدم تمرکز و آشفتگی، بیشتر در معرض رفتارهای ناسازگارانه قرار دارند هدف پژوهش حاضر به تحلیل رابطه عملکرد خانواده با پرخاشگری و اضطراب در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول لواسات در دوران کرونا بود. در این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی و همبستگی، جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره ی متوسطه اول لواسانات در سال تحصیلی ۱۳۹۸-۱۳۹۹ بود که از بین آنها تعداد ۱۷۵ نفر با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات نیز شامل پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD)، پرسشنامه پرخاشگری (AQ) و پرسشنامه اضطراب بک بود. داده ها براساس ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون، با استفاده از نرم افزار ۲۱-SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده با اضطراب و پرخاشگری رابطه معناداری وجود دارد و همچنین عملکرد خانواده توان پیش بینی اضطراب و پرخاشگری دانش آموزان را دارد.

کلمات کلیدی:
عملکرد خانواده، اضطراب، پرخاشگری، دانش آموزان پسر.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1319319/