مفهوم سازی فرایند تسهیم دانش بین اعضای هیات علمی در محیط های دانشگاهی: نظریه ای داده بنیاد

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 255

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MPES-7-1_001

تاریخ نمایه سازی: 26 آبان 1400

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر نظریهپردازی در ارتباط با فرایند تسهیم دانش بین اعضای هیات علمی در محیطهای دانشگاهی است. به این منظور با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریهپردازی داده بنیاد، ضمن مصاحبه فردی با ۱۶ نفر از اعضای هیات علمی، تجارب اعضای هیات علمی در ارتباط با فرایند تسهیم دانش با رویکردی کیفی و استقرایی مورد مطالعه قرار گرفت و با استفاده از طرح نظاممند، با پشت سر گذاشتن مراحل مختلف مفهومپردازی، نظریهای در این زمینه تکوین یافت. نتایج تحلیل داده ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از ۹ مقوله اصلی بود که مقاله حاضر یافتههای مطالعه را در قالب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی (انگیزه های درونی و بیرونی)؛ مقوله کانونی (تمایل اعضای هیات علمی به تسهیم غیرمستقیم دانش با همکاران)؛ راهبردها / تعاملات تسهیم دانش (فردی، نوشتاری و شبکهساز)؛ زمینه یا بستر (بستر درون فردی، بستر سازمانی)؛ شرایط مداخله گر (نگاه به دانشآفرینی دانشگاهی) و رهآورد (پیامد فردی و گفتمانزایی بیننسلی و بینرشتهای) و روابط بین ابعاد مختلف آن­را در محیطهای دانشگاهی، تحلیل می نمایند.

کلیدواژه ها:

آموزش عالی ، تسهیم دانش ، اعضای هیات علمی ، نظریه پردازی داده بنیاد

نویسندگان

قاسم سلیمی

استادیار دانشگاه شیراز

زهرا صباغیان

استاد دانشگاه شهید بهشتی

حسن دانایی فرد

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

محمود ابوالقاسمی

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • استراس، آنسلم و کوربین، جولیت. (۱۳۸۵). اصول روش تحقیق کیفی: ...
 • حسین قلی­زاده، رضوان و میرکمالی، محمد. (۱۳۸۹). عوامل کلیدی موثر ...
 • سهرابی یورتچی، بابک؛ رئیسی وانایی، ایمان و شفیعا، سپیده.(۱۳۸۹). ارائه ...
 • الوانی، مهدی؛ زارعی متین، حسن و پاشازاده، حسن. (۱۳۸۸). طراحیوتبیینمدلتولیدوتسهیمدانشدردانشگاه. ...
 • اعرابی، محمد و موسوی، سعید .(۱۳۸۸). الگوی استراتژیک مدیریت دانش ...
 • دانایی فرد، حسن. (۱۳۸۴). تئوریپردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: ...
 • علیزاده، ندا؛ پزشکی راد، غلامرضا و صدیقی، حسن. (۱۳۸۹). بررسی ...
 • نادی، محمد علی. (۱۳۸۶). ارتباط بین مدیریت دانش، مدیریت کیفیت ...
 • خاکپور، عباس. (۱۳۸۹). رابطه فرهنگ سازمانی دانشمدار و فرایندهای مدیریت ...
 • محمدی فاتح، اصغر؛ سبحانی، محمد صادق و محمدی، داریوش. (۱۳۸۷). ...
 • طالب نژاد، احمد. (۱۳۸۷). طراحی و تبیین راهبردهای دانشآفرینی در ...
 • بابازاده، علی. (۱۳۸۶). امکان­سنجی کاربرد مدیریت دانش در دانشگاه شهید ...
 • Abrams, L. C., Cross, R., Lesser, E., & Levin, D. ...
 • Adhikari, D. R. (۲۰۱۰).Knowledge management in academic institutions. International Journal ...
 • Alavi, M., & Leidner, D. (۲۰۰۱). Review: knowledge management and ...
 • Antal, A, B. & Richebe, N. (۲۰۰۹). Apassion for giving ...
 • Babalhavaeji, F., & Jafarzadeh Kermani, Z. (۲۰۰۷).Knowledge sharing behavior influences: ...
 • Biloslavo, R & Trnavcevic, A. (۲۰۰۷).Knowledge Management Audit in a ...
 • Birkinshaw,J., & Sheehan,T.(۲۰۰۲). Managing the knowledge life cycle. MIT Sloan ...
 • Blackman, D & Kennedy, M. (۲۰۰۹). Knowledge management and effective ...
 • Bock, G. -W., Zmud, R. W., Kim, Y. -G., & ...
 • Bock, G. W., & Kim, Y. (۲۰۰۲). Breaking the myths ...
 • Chen, S. S., Chuang, Y. W., & Chen, P. Y. ...
 • Cheng M.Y, Ho J, S. Y, and Lau P. M. ...
 • Cho, H., Chen, M., & Chung, S. (۲۰۱۰). Testing an ...
 • Choo, C. W., & Bontis, N. (۲۰۰۲). The strategic management ...
 • Connelly, C. E., & Kelloway, E. K. (۲۰۰۳). Predictors of ...
 • Constant, D., Kiesler, S., & Sproull, L.(۱۹۹۴). What`s mine is ...
 • Corbitt, B., Bradley, T. and Thanasankit, T. (۲۰۰۵).Factors influencing the ...
 • Coukos-Semmel, E. (۲۰۰۲). Knowledge management: Processes and strategies used in ...
 • Creswell, J. W. (۲۰۰۲). Qualitative inquiry & research design: choosing ...
 • Davenport, T. H., & Prusak, L. (۲۰۰۰). Working knowledge: How ...
 • De Long, D. W., & Fahey, L. (۲۰۰۰). Diagnosing cultural ...
 • Lin, H.-F. (۲۰۰۷). Knowledge sharing and firm innovation capability: an ...
 • Muller, R. M., Spiliopoulou, M., & Lenz, H.-J. (۲۰۰۵). the ...
 • Gupta, A. K. & Govindarajan, V. (۲۰۰۰). Knowledge management`s social ...
 • Hansen, S & Avital, M. (۲۰۰۵).Share and share alike: The ...
 • Hoehle, H & Pauleen, D. (۲۰۰۸). KM Among Academics: Do ...
 • Kim, S., & Lee, H. (۲۰۰۶). The impact of organizational ...
 • Kim, S & Ju, B. (۲۰۰۸). An analysis of faculty ...
 • Lee H., & Roth, G. L. (۲۰۰۹). A conceptual framework ...
 • Lou, S.J., Yang, Y. S., Shih, R.C. (۲۰۰۷). A study ...
 • Ma, Will W.K. & Yuen, Allan H. K. (۲۰۱۱). Understanding ...
 • Mamta, B., & Jayanthi, R. (۲۰۱۲). Enhancing the teaching-learning process: ...
 • Martin, J. S., & Marion, R. (۲۰۰۵).Higher education leadership roles ...
 • McCarthy, A. F. (۲۰۰۶). Knowledge management: Evaluating strategies and processes ...
 • Milam, J. (۲۰۰۱). Knowledge Management for Higher Education. Retrieved January ...
 • Piccoli, G; Ahmad, R and Ives, B, (۲۰۰۱). Knowledge management in ...
 • Renzl, B.(۲۰۰۸).Trust in management and knowledge sharing: The mediating effects ...
 • Rowley, J. (۲۰۰۰). Is higher education ready for knowledge management? ...
 • Seba, I; Rowley, J & Lambert, S.(۲۰۱۲).Factors affecting attitudes and ...
 • Sohail, M, S & Daud, S. (۲۰۰۹).Knowledge sharing in higher ...
 • Soller, A. L. (۲۰۰۲). Computational analysis of knowledge sharing in ...
 • Teh PL, Ho JSY, Yong CC, Yew SY. (۲۰۱۰). Internet ...
 • Tikhomirova, N; Gritsenko, A & Pechenkin, A. (۲۰۰۸).University approach to ...
 • Tsai, M.-T., & Cheng, N.-C. (۲۰۱۰). Programmer perceptions of knowledge-sharing ...
 • Van den Hooff, B., & Leeuw van Weenen, F. D. ...
 • Wah, C. Y., Menkhoff, T., Loh, B., & Evers, H.-D. ...
 • Wang, S & Noe, R. A. (۲۰۱۰). Knowledge sharing: A ...
 • Wasko, M. M., & Faraj, S. (۲۰۰۵).Why should I Share? ...
 • Xue, Y, Bradley, J & Liang, H. (۲۰۱۱). Team climate, ...
 • Yaghi, k., Barakat, S., Alfawaer, Z.M., Shkokani, M., & Nassuora, ...
 • Yi, J. (۲۰۰۵). A measure of knowledge sharing behavior: Scale ...
 • Yuen, T.J &. Majid, M.S. (۲۰۰۷).Knowledge-sharing patterns of undergraduate students ...
 • Zawawi, et al. (۲۰۱۱).The Study of Barrier Factors in Knowledge ...
 • نمایش کامل مراجع