نقش آموزش های نوین ضمن خدمت برغنی سازی نیروی انسانی در شهرداری ها (با تاکید بر شهرداری شهریار)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 403

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IVCONF04_224

تاریخ نمایه سازی: 25 آبان 1400

چکیده مقاله:

اگر چه بیشتر افراد در هنگام ورود به سازمان آموزش های رسمی و نظام داری را از طریق دانشگاه ها و یا موسسات آموزشیعمومی پشت سر گذاشته اند ولی به علت کلی بودن این نوع آموزش ها و نیز ماهیت مشاغل که نوعا تخصص و خبرگی ویژه ایرا می طلبد. امروزه مسئله مهم در سازمان ها عدم علاقه و تمایل مدیران به سرمایه گذاری در آموزش های ضمن خدمت باتوجه به نیازی که احساس می شود و مدیران سازمان ها، در عصر تغییر و تحولات روزافزون ناگزیرند به شرایط و موفقیتسازمان خود بیاندیشند و یکی از مهمترین رویکردها برای توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی به منظور ایجاد قابلیت هایدانشی، مهارتی و رفتاری در کارکنان سرمایه گذاری در دوره های آموزشی ضمن خدمت است. سازمان ها با توجه به اهمیتآموزش تلاش می کنند، فرصت هایی را برای رشد و بالندگی کارکنان خود فراهم آورند، تا بدین وسیله بتوانند به رسالت ها واهداف خویش نائل گردند. نقش آموزش های نوین ضمن خدمت برغنی سازی نیروی انسانی در شهرداری ها (با تاکید بر شهرداریشهریار) با روش توصیفی- تحلیلی می باشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد اساس بهسازی سازمانی که به نام های دیگری چونتوسعه و بالندگی سازمانی نیز خوانده شده بهسازی نیروی انسانی است که به صورت های مختلف (آموزش قبل از خدمت و ضمنخدمت) در سازمان ها انجام می شود. و می توان گفت امروزه تربیت نیروی انسانی ماهر، متخصص و کارآمد از عوامل کلیدی وانکارناپذیر توسعه سازمانی است و برای شکلگیری سازمان آموزشدهنده و سازمان یادگیرنده ضرورت توجه به آموزش هایمهارتی و دانشی متناسب با شغل و پست مورد تصدی در سازمان امری الزامی و بنیان اصلی برای توسعه پایدار سازمان است.

نویسندگان

یونس غفاری

کارشناس ارشد طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس