پیر مراد و شرح او بر ابیات دشوار حافظ

سال انتشار:

1397

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

65

فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IAUZ-15-58_004

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1400

چکیده مقاله:

کشف الراز فی حل اشعار مشکله حافظ شیراز، تالیف مشفق کرمانشاهی، پیرمرادبیگ (زنده تا سال ۱۲۳۷ق) مشتمل بر شرح ابیاتی از حافظ است که خود از دیوان خواجه برگزیده است. شارح در این شرح با به کارگیری روشی بالنسبه علمی به شرح ابیات دشوار خواجه پرداخته، از یکسونگری ها پرهیز کرده، از افسانه پردازی های معمول شارحان و به تعبیر خود او از «تکلفات رکیکه» فاصله گرفته، تا حدی به شمول معنایی شعر حافظ نزدیک شده و در نهایت شرحی به دور از اطناب از ابیات دشوار به دست داده است که در مقایسه با شروح معمول آن روزگار و احیانا برخی شروح این روزگار می توان آن را شرحی بالنسبه علمی و واقع گرا خواند.

نویسندگان

سمیهابراهیمی
سمیه ابراهیمی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

اصغردادبه
اصغر دادبه

استاد تمام زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران،ایران.