بایسته های مسئولیت مدنی دولت در سوانح رانندگی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 176

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCA03_047

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1400

چکیده مقاله:

بهره مندی از جاده و راه بیخطر جلوهای از رفاه تلقی شده و از وظایف دولت است. نواقص ایمنی در راه ها و قصور نهادها و سازمانهای اجرایی مسئول ایمنی در این حوزه از جمله مباحثی است که در این مقاله مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. در مقابل اختیارات گسترده ای که برای دولت ها تصور می شود، مسئولیت های او نیز دور از انتظار نیست. مسئولیت مدنی دولت«الزام دولت نسبت به شخص زیاندیده در پرداخت غرامت زیان وارده به او» است و در نظر گرفتن چنین مسئولیتی برای دولت نتیجه منطقی حاکمیت قانون و اقتضای عدالت است که حکم میکند هیچ قانون شکنی و زیانی چه مادی و چه معنوی بدون جبران باقی نماند به عبارتی مسئولیتمدنی دولت، اعم از اینکه مسئولیت مبتنی بر تقصیر بوده یا نبوده، خواه در اثر نواقص سیستم اداری و با خطای عوامل انسانی باشد یا مقصود از مسئولیت مدنی دولت، مسئولیت ناشی از خطا یا عمل نامشروعی است که به وسیله دولت از طریق مستخدم، نماینده یا وسایل تحت کنترل او انجام میشود. شناسایی مسئولیت مدنی دولت نسبت به خساراتی که به اشخاص وارد میکند در قوانین موضوعه کشور ما سابقه چندانی ندارد، زیرا در گذشته عقیده بر این بود که دولت دارای مصونیت می باشد و نمیتوان او را تحت تعقیب و مسئولیت قرار داد اما امروزه در ایران بسان بیشتر نظام های حقوقی، دولت دارای مسئولیت است. معیارها و شرایط شناسایی مسئولیت دولت در خصوص تصادفات جاده ای محور اصلی مباحث این پژوهش است.

نویسندگان

آزاد رشیدآذر

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، کارآموز کانون وکلای دادگستری مرکز.