بررسی تاثیر مدیریت ریسک، ویژگی های حسابرس بر افشای اطلاعات حسابداری(مطالعه موردی: شرکت های بیمه ایران)

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 218

فایل این مقاله در 32 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CONFME07_013

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1400

چکیده مقاله:

هدف اصلی تحقیق بررسی تاثیر مدیریت ریسک، ویژگی های حسابرس بر افشای اطلاعات حسابداری می باشد. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شرکت بیمه ایران می باشد که به روش حذف سیستماتیک ۱۲۵ نمایندگی از شرکت بیمه طی سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۷ که واجدالشرایط بودند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند و اطلاعات مالی آنها بوسیله ترازنامه ها و چک لیست های بیمه ایران تهیه شدند در نتیجه با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه ۱۰ تحلیل گردیدند. در این تحقیق از تخصص در صنعت و شهرت حسابرس برای ازریابی ویژگی های حسابرس استفاده شده است. قبل از آزمون فرضیات تحقیق، آزمون های پیش فرض، جارکوبرا(بررسی نرمال بودن)، آزمون گادفری (بررسی خودهمبستگی)، آزمون وایت (بررسی همسانی واریانس)، آزمون چاو(بررسی نوع داده –تلفیقی و تابلویی)، آزمون هاسمن (تعیین نوع روش تخمین) انجام شد. در نهایت آزمون فرضیات با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان دادند که مدیریت ریسک، تخصص در صنعت و شهرت حسابرس بر افشای اطلاعات اجتماعی در بیمه ایران تاثیر معناداری دارد.

نویسندگان

محمد جریره

کارشناس ارشد آمار ریاضی

حمیده رضایی

دانشجوی دکتری رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر