چرایی و چگونگی رویکرد برنامه ریزی درسی مدرسه محور مبتنی بر طرح بوم

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 236

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPE08_128

تاریخ نمایه سازی: 18 آبان 1400

چکیده مقاله:

امروزه گرایش نظامهای آموزشی در سراسر جهان به سمت تمرکززدایی کاملا محسوس است و برنامه ریزی درسی مدرسهمحور به عنوان یک راهکار خروج از تمرکزگرایی و برنامه ویژه مدرسه )بوم( به عنوان نمونهای از برنامه های تمرکززدا، مطرح می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبیین برنامه ریزی درسی مدرسهمحور مبتنی بر طرح بوم انجام شد و برای دستیابی به این هدف از روش اسنادی با تحلیل کتب و اسناد و مدارک و مقالات و پایان نامه ها بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد نظام آموزشی در کشور ایران به دلیل وجود ظرفیتهای پیدا و پنهان، کمی از حلات تمرکز فاصله گرفته است و لازمه ی حرکت به سمت تمرکززدایی، نیازمند تدارک تمهیدات و آماده سازی بسترهای مختلف میباشد. سرانجام نتایج حاکی از آن است که آموزش و توانمندی سازی معلمان به عنوان اصلیترین حلقه ی زنجیره ی آموزشی، در اولویت قرار دارد چرا که اجرای طرح مدرسه محوری بدون حضور معلمان ماهر و توانمند امکانپذیر نمیباشد.

کلیدواژه ها:

تمرکززدایی ، برنامه ویژه مدرسه (بوم) ، برنامه ریزی درسی مدرسه محور ، تمرکزگرایی

نویسندگان

زهرا صیادی شهرکی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران

زینب السادات اطهری اصفهانی

استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، ایران