انتخاب مناسب ترین مسیر انتقال گاز به شهر قلعه گنج در استان کرمان با استفاده ازروشهای تصمیم گیری چند معیاره

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 277

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NREAS03_154

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

چکیده مقاله:

مناسبات اقتصادی، امروزه نقشی برجسته تر از هر زمان دیگر یافته و انرژی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان اساسی چرخه اقتصادی جایگاهی ویژه یافته است، در این میان نفت و گاز از مهم ترین کالاهای راهبردی قرن حاضر است که در تحول جامعه صنعتی نقش اساسی دارند و به لحاظ اقتصادی، تجاری و سیاسی همواره مورد توجه بوده اند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به اهمیت خطوط انتقال و استراتژی های موجود مسیر بهینه ای را برای انتقال گاز به منطقه قلعه گنج در استان کرمان انتخاب کند بدین منظور با پیشنهاد کارشناسان سه مسیر از بهترین مسیرهای موجود برای انتقال گاز در منطقه قلعه گنج مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به شاخص هایی که توسط روش دلفی تعیین شد، این سه مسیر توسط روشهای تصمیم گیری چند معیاره مقایسه شدند که نتایج مقایسات نشاندهنده برتری یکی از مسیرها (مسیر اول) نسبت به بقیه مسیرهای پیشنهادی توسط بررسی های انجام یافته است.

نویسندگان

شیما رضوانی نژاد

بخش مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان کرمان ایران

شهرام آریافر

بخش مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهیدباهنرکرمان کرمان ایران

محمدعلی فرقانی

بخش مدیریت دانشکده اقتصادومدیریت دانشگاه شهیدباهنرکرمان کرمان ایران