تبیین جامعه شناختی عوامل موثر بر احساس امنیت در بین مناطق مرزی استان خوزستان( با تاکید بر نقش پلیس مرزبانی)

سال انتشار: 1391
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 92

نسخه کامل این مقاله ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BST-1-1_003

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

چکیده مقاله:

مقدمه: امنیت اجتماعی پدیده روانشناختی- اجتماعی است که دارای ابعاد گوناگون می باشد. این احساس ناشی از تجربه های مستقیم و غیر مستقیم از شرایط و اوضاع محیط پیرامونی است و افراد آن را به صورت های گوناگون تجربه می کنند. امنیت اجتماعی، از نیازهای مهم هر فرد در زندگی اجتماعی است. روش تحقیق: روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش، ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه، حجم نمونه ۵۰۰ نفر و جامعه آماری کلیه افراد ۱۶ سال به بالای مناطق مرزنشین استان خوزستان(شهرستان های آبادان،خرمشهر،دشت آزادگان و ماهشهر) بوده است. نتایج: در ارتباط با تحقیق حاضر و علل موثر بر احساس امنیت مشاهده شد که فرضیات گرایش به مشارکت در تامین امنیت، اعتماد مردم به پلیس، رضایت از زندگی، احساس آنومی، احساس محرومیت نسبی و پایگاه اجتماعی / اقتصادی تاثیر مثبت و مستقیمی بر متغیر احساس امنیت دارند.