بررسی اثر نسبت های مختلف کربن- نیتروژن در سیستم پرورش متراکم بایوفلاک بر شاخص های رشد و سلامت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 255

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AEJO-10-2_021

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

چکیده مقاله:

فن آوری بایوفلاک سیستمی است که با تنظیم نسبت کربن و نیتروژن درون آب و افزایش تراکم میکروارگانیزم های هتروتروف برای پیشبرد منافع پرورش دهنده استفاده می شود. در این تحقیق اثر نسبت های مختلف کربن به ازت در تکنولوژی پرورش متراکم بایوفلاک بر شاخص های رشد و برخی شاخص های آسایش ماهی کپور معمولی ارزیابی گردید. به این منظور تعداد  ۴۲۰  عدد بچه ماهی کپور معمولی با وزن متوسط (۵/۹±۴۰)گرم به چهار تیمار در سه تکرار تقسیم گردیدند: تیمار اول، دوم و سوم به­ترتیب به سیستم بایوفلاک با نسبت­های کربن به ازت  ۱:۱۵، ۱:۲۰ و ۱:۲۵ اختصاص  داده شد، و تیمار چهارم تیمار شاهد بود. ماهی ها به ­مدت ۹۰ روز پرورش داده شدند و به فواصل یک ماهه زیست سنجی و نمونه گیری انجام گرفت. شاخص های رشد و  برخی شاخص های سلامت ماهی شامل: خصوصیات ظاهری شامل رنگ ماهی، آلودگی انگلی و قارچی، بدشکلی ­ها، خصوصیات رفتاری (تنفسی، اشتها و نوع شنا) و ساختارهای بافتی آبشش، کبد، کلیه و پوست پرداخته شد. نتایج نشان دادند که  شاخص های رشد در تیمارهای بایوفلاک به ­طور معنی داری بهتر از تیمار شاهد بود ( ۰/۰۵>p). هرچند که شاخص های رشد مورد بررسی در بین سه  تیمارهای بایوفلاک تفاوت معنی داری نداشتند.  در بین شاخص های سلامت ماهی مورد بررسی نیزتغییرات قابل ملاحظه ای در بررسی های فوق مشاهده نشد و ماهیان در این شرایط توانستند با سلامت نسبی و قابل قبولی پرورش یابند و هیچ گونه ضایعه بافتی و تک یاخته ای بیماری زایی در مطالعات میکروسکوپی مشاهده نشد. به ­عنوان نتیجه گیری کلی می ­توان سیستم پرورش متراکم با فن آوری بایوفلاک را برای برخی گونه ­ها ازجمله کپور معمولی مناسب دانست.

نویسندگان

محمدمهدی حق پرست رادمرد

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مجتبی علیشاهی

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مسعود قربانپور

گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

علی شهریاری

گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Algers, B.; Blokhuis, H.J. and Broom, D.M., ۲۰۰۸. Animal welfare ...
 • Algers, B.; Blokhuis, H.J.; Bøtner, A.; Broom, D.M.; Costa, P.; ...
 • Azim, M.E.; Little, D.C. and Bron, J.E., ۲۰۰۸. Microbial protein ...
 • Anand, P.S.; Kohli, M.P.S.; Kumar, S.; Sundaray, J.K.; Roy, S.D.; ...
 • APHA. ۱۹۹۸. Standard Methods for the Examination of the Water ...
 • Avnimelech, Y., ۲۰۰۷. Feeding with microbial flocs by tilapia in ...
 • Bucke, D.A.V.I.D., ۱۹۷۲. Some histological techniques applicable to fish tissues. ...
 • Caballero, M.J.; Izquierdo, M.S.; Kjørsvik, E.; Montero, D.; Socorro, J.; ...
 • Craig, S. and Helfrich, L.A., ۲۰۰۲. Understanding Fish Nutrition, Feeds ...
 • Chavan, V.R. and Muley, D.V., ۲۰۱۴. Effect of heavy metals ...
 • Cengiz, E.I., ۲۰۰۶. Gill and kidney histopathology in the freshwater ...
 • De Silva, S.S. and Anderson, T., ۱۹۹۵. Fish Nutrition in ...
 • Dutta, H.M.; Adhikari, S.; Singh, N.K.; Roy, P.K. and Munshi, ...
 • Erickson, R.J., ۱۹۸۵. An evaluation of mathematical models for the ...
 • Emerenciano, M.; Ballester, E.L.C.; Cavalli, R.O. and Wasielesky, W., ۲۰۱۳. ...
 • Hargreaves, J.A., ۲۰۰۶. Photosynthetic suspended-growth systems in aquaculture. Aquacultural Engineering. ...
 • Hargreaves, J.A., ۲۰۱۳. Biofloc Production System for Aquaculture. Southern RegionalAquaculture ...
 • Handy, R.D. and Depledge, M.H., ۱۹۹۹. Physiological responses: their measurements ...
 • Heidarieh, M.; Mirvaghefi, A.R.; Akbari, M.; Farahmand, H.; Sheikhzadeh, N.; ...
 • Doi ۱۰.۱۰۰۷/s۱۰۶۹۵-۰۱۲-۹۶۰۲-۸ ...
 • Hari, B.; Kurup, B.M.; Varghese, J.T.; Schrama, J.W. and Verdegem, ...
 • Ju, Z.Y.; Forster, I.; Conquest, L.; Dominy, W.; Kuo, W.C. ...
 • Kristiansen, T.S.; Ferno, A.; Holm, J.C.; Trivitera, L.;Bakke, S. and ...
 • Kramer, D.L., ۱۹۸۷. Dissolved oxygen and fish behaviour. Environ. Biol. ...
 • Kuhn, D.D.; Lawrence, A.L.; Boardman, G.D.; Patnaik, S.; Marsh, L. ...
 • Luo, G.; Gao, Q.; Wang, C.; Liu, W.; Sun, D.; ...
 • MacIntyre, C.M., ۲۰۰۸. Water quality and welfare assessment on United ...
 • Morton, D.B., ۱۹۹۰. Guidelines on the recognition of pain, distress ...
 • Mettam, J.J.; Oulton, L.J.; McCrohan, C.R. and Sneddon, L.U., ۲۰۱۱. ...
 • Morton, A.B., ۱۹۹۰. A quantitative comparison of the behaviour of ...
 • McKim, J.M. and Erickson, R.J., ۱۹۹۱. Environmental impacts on the ...
 • Mohamed, M.E., ۲۰۱۰. The effect of microbial biofloc on water ...
 • Najdgerami, E.H.; Bakhshi, F. and Lakani, F.B., ۲۰۱۵. Effects of ...
 • Ostaszewska, T.; Dabrowski, K.; Czuminska, K.; Olech, W. and Olejniczak, ...
 • Ottesen, O.H. and Olafsen, J.A., ۲۰۰۰. Effects on survival and ...
 • Doi: ۱۰.۱۰۱۶/S۰۰۴۴-۸۴۸۶(۰۰)۰۰۳۱۴-۸ ...
 • Odegard, J.; Olesen, I.; Dixon, P.; Jeney, Z.; Nielsen, H.M.; ...
 • Patriche, T.; Patriche, N.; Bocioc, E. and Coada, M.T., ۲۰۱۱. ...
 • Pan, L.Q. and Xu, W.J., ۲۰۱۲. Effects of bioflocs on ...
 • Poleksić, V.; Karan, V.; Elezović, I. and Nešković, N., ۱۹۹۵. ...
 • Poleksić, V.; Rašković, B.; Marković, Z.; Dulić, Z.; Stanković, M.; ...
 • Ruyet, J.P.; Labbe, L.; Bayon, N.L.; Severe, A. and Roux, ...
 • Rašković B.; Poleksić V.; Živić I. and Spasić, M., ۲۰۱۰. ...
 • Raskovic, B.; Jaric, I.; Koko, V.; Spasic, M.; Dulic, Z. ...
 • Relić, R.; Ćirić, M.; Radenković-Damnjanović, B. and Vučinić, M., ۲۰۰۹. ...
 • Relic, R.; Hristov, S.; Poleksic, V. and Markovic, Z., ۲۰۰۹. ...
 • Rankin, J.C. and Bolis, L., ۱۹۸۴. ۶ Hormonal Control of ...
 • Rodrigues, E.D.L. and Fanta, E., ۱۹۹۸. Liver histopathology of the ...
 • Segner, H. and Juario, J.V., ۱۹۸۶. Histological observations on the ...
 • Roberts, R.J., ۱۹۸۹. Fish pathology. Baillière Tindall, London ...
 • Svobodova, Z.; Lloyd, R.; Machova, J. and Vykusova, B., ۱۹۹۳. ...
 • Sutor, H.C. and Huntingford, F.A., ۲۰۰۲. Eye colour in juvenile ...
 • Strüssmann, C.A. and Takashima, F., ۱۹۹۰. Hepatocyte nuclear size and ...
 • Sharma, A.; Sharma, K. and Sangotra, R., ۲۰۱۵. Biofloc culture ...
 • Souza, D.M.; Martins, Á.C.; Jensen, L., Wasielesky Jr, W., Monserrat, ...
 • Svobodova, Z.; Blahova, J.; Modra, H. and Velíšek, J., ۲۰۰۹. ...
 • Turnbull, J.F.; Bell, A.; Adams, C.E.; Bron, J. and Huntingford, ...
 • Takashima, F. and Hibiya, T., ۱۹۸۲. An atlas of fish ...
 • Tacon, A.G.J., ۱۹۹۲. Nutritional fish pathology: morphological signs of nutrient ...
 • Vis, H.; Oehlenschlager, J.; Kuhlmann,H.; Munkner, W.; Robb, D.H.F. and ...
 • Verreth, J.; Coppoolse, J. and Segner, H., ۱۹۹۴. The effect ...
 • Widanari, A.; Ekasari, J. And Maryam, S., ۲۰۱۲. Evaluation of ...
 • Xueqin, J.; Kania, P.W. and Buchmann, K., ۲۰۱۲. Comparative effects ...
 • Yuan, D.; Yi, Y.; Yakupitiyage, A.; Fitzimmons, K. and Diana, ...
 • Zhao, P.; Huang, J.; Wang, X.H.; Song, X.L.; Yang, C.H.; ...
 • نمایش کامل مراجع