فرصت ها و موانع به کارگیری رهیافت همکارانه در پایه گذاری ساختار سیاست گذاری یکپارچه در شهر تهران

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 162

فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SOFEH-25-1_006

تاریخ نمایه سازی: 14 آبان 1400

چکیده مقاله:

برنامه ریزی شهری با عرصه های سیاست گذاری چندگانه ای رو به رو است که رویارویی با آن ها در جوامع گوناگون در زیرسیستم های تصمیم گیری بخشی یا در واحدهای جغرافیایی-اداری مجزا و بی ارتباط با یکدیگر به بی کفایتی در سیاست گذاری در رویارویی با مشکلات می انجامد و موجب پیدایش مشکلات بازرخ دهنده و گاه گشوده ناشدنی می شود.. دو دسته ی کلان و چندگانه تصمیم گیران و سیاست گذاران؛ در بخش عمومی بر پایه ی دستور کارها و وظایف متفاوت خود، و در بخش خصوصی برحسب انگیزه های متفاوت خود، درک متفاوتی از ماهیت مشکلات شهری و مسیرهای سیاست گذاریبرای گشودن این مشکلات دارند. در چنین سیستم پیچیده و چند سطحی سیاست گذاری شهری، ایجاد یکپارچگی و هم رایی در دستورکارها، اهداف، درک مشکلات شهری و اجرای سیاست ها با دشواری ها و کشمکش های ناشی از منافع متناقض ذی نفعان روبه رو است. رهیافت همکارانه در برنامه ریزی شهری با توجه به روابط قدرت آشکار نیروهای رسمی و غیررسمی هدایت کننده اندیشه های راهنمای تصمیم ها و سیاست ها و درنظرگرفتن کشمکش های ناشی از منافع متناقض عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری چندگانه در سیستم های شهری، سازوکاری را معرفی می کند تا با برقراری ارتباط میان دانش تخصصی برنامه ریزی با دانش محلی افراد و گروه ها، امکان حرکت به سمت یکپارچگی در سیاست گذاری و برنامه ریزی فراهم شود. در شهر تهران نه فقط عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری چندگانه ای در سطوح فراشهری، شهری و خردشهری به تولید تصمیم و سیاست و اجرای سیاست هایی برای عناصر متشکله بخش عمومی مختلف می پردازند، بلکه تصمیم ها و سیاست های مربوط به این بزرگ شهر به عنوان پایتخت کشور، از سوی عوامل تصمیم گیری در سطح ملی نیز شکل گرفته و اجرا می شوند. با وجود چندگانگی ذی نفعان در بخش عمومی با قدرت تصمیم سازی، تصمیم گیری و سیاست گذاری در شهر تهران، رهیافتی که عمل برنامه ریزی شهری در ایران را می توان در آن چارچوب قرارداد به منافع، اهداف، تصمیم ها و سیاست های عوامل تصمیم گیری و سیاست گذاری چندگانه (در هردو بخش عمومی و خصوصی) و نیز به امکان وجود ناسازگاری، ناهماهنگی و تضاد میان اهداف، تصمیم ها و سیاست های این عوامل تصمیم گیری چندگانه همواره بی توجه بوده است. هدف های دوگانه ی این مقاله، نخست) پراختن به نقش تحلیل فرصت ها (به عنوان نیروهای پیش برنده) و موانع (به عنوان نیروهای بازدارنده) استفاده از رهیافت همکارانه برای سیاست گذاری یکپارچه در شهر تهران و شفاف کردن آن و دوم) ردیابی و بکارگیری "روش های تحلیلی" برای شناسایی فرصت ها و موانع بکارگیری رهیافت همکارانه برای سیاست گذاری یکپارچه است که در فرایندی متشکل از چهار مرحله اصلی طراحی شده است. در دو مرحله نخست و دوم، با ماهیت توصیفی- تحلیلی، به چارچوب های نظری پشتیبان و تشکیل دهنده سیاست گذاری یکپارچه و رهیافت همکارانه در برنامه ریزی شهری پرداخته می شود. در این دو مرحله از روش تحلیل محتوای کیفی برای بازبینی و تحلیل متون مرتبط با سیاست گذاری یکپارچه و رهیافت همکارانه در برنامه ریزی شهری، و تحلیل یافته های حاصل از این بازبینی (اطلاعات ثانویه) و ترکیب آنهها در مناسبت با اهداف این مقاله استفاده شد. با استفاده از برونداد این دو مرحله و روش های به کاررفته، نویسندگان مقاله توانسته اند فرصت هایی را شناسایی کنند که رهیافت همکارانه برای پایه گذاری ساختار سیاست گذاری یکپارچه ایجاد می کند. در دو مرحله تحلیلی سوم و چهارم، برپایه یافته های دو مرحله نخست و دوم و با به کارگیری روش های "انتخاب نمونه ی انتقادی"، "تحلیل محتوای کیفی اسناد" و "تحلیل میدان نیرو" روش پیشنهادی در این مقاله برای تحلیل فرصت ها و موانع بکارگیری رهیافت همکارانه برای سیاست گذاری یکپارچه در شهر تهران معرفی می شود و به کار می رود تا هدف پژوهش پایه ی این مقاله، برآورده شود. دستاوردهای مقاله نخست تدقیق ارتباط دو زمینه ی پژوهشی "رهیافت همکارانه" و "سیاست گذاری یکپارچه" در برنامه ریزی شهری و دوم کوشش در معرفی عناصر اصلی اصول پایه ی بکارگیری رهیافت همکارانه برای سیاست گذاری یکپارچه در شهر تهران و بکارگیری آنها، همچون چارچوبی برای تحلیل و یافتن فرصت ها و موانع به کارگیری رهیافت همکارانه برای سیاستگذاری یکپارچه در شهر تهران، است.  در زمینه ی بکارگیری روش های تحلیل نیز دستاورد این مقاله استفاده و کوشش در تعیین چگونگی مناسبت فن تحلیل میدان نیرو برای بکارگیری در برنامه ریزی شهری است. 

کلیدواژه ها:

سیاست گذاری یکپارچه ، رهیافت های یکپارچه برنامه ریزی شهری ، رهیافت همکارانه در برنامه ریزی شهری ، تحلیل فرصت ها و موانع به کارگیری رهیافت همکارانه ، برنامه ریزی فضایی ، شهر تهران

نویسندگان

زهره عبدی دانشپور

استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

وحیده ابراهیم نیا

دانشجوی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • ایسنا (۱۳۸۵). گزارش های تفصیلی اولین کارگاه نقد محتوای ...
 • باردن، ل. (۱۳۷۴). تحلیل محتوا، ترجمه آشتیانی، م. و یمنی ...
 • معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران (۱۳۸۲). بررسی مسائل توسعه ...
 • معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران (۱۳۸۴). الگوی توسعه منطقه ...
 • شهرداری منطقه یک شهر تهران (۱۳۸۸). ...
 • شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (۱۳۸۶). سند اصلی مصوب طرح ...
 • Alexander, E. R. (۲۰۰۵). Iinstitutional Transformation and Planning: From Iinstitualization ...
 • Allmendinger, P. (۲۰۰۹). Planning Theory, ۲nd ed., Palgrave: Hampshire, UK ...
 • Ajimal, K. S. (۱۹۸۵). Force Field Analysis A Framework for ...
 • Bell, S. (۲۰۰۲). Institutionalism, in Government, Politics, Power and Policy ...
 • Berger, G. & Steurer, R. (۲۰۰۹). Horizontal Policy Integration and ...
 • Birner, R., & Wittner, H. (۲۰۰۰). Converting Social Capital into ...
 • Boella, G. & van der Torre, L. (۲۰۰۶). Coordination and ...
 • Booher, D., & Innes, J. (۲۰۰۳). The Impact of Collaborative ...
 • Booth, J. A., & Richard, P. B. (۱۹۹۷). Civil society, ...
 • Bornemann, B. (۲۰۰۷). Sustainable Development and Policy Integration – Some ...
 • Boundless (۲۰۱۴). Increasing Coordination, Boundless Business, Boundless, available online at: ...
 • Brand, R. & Gaffikin, F. (۲۰۰۷). Collaborative Planning in an ...
 • Briassoulis, H, (۲۰۰۵). Complex Environmental Problems and the Quest for ...
 • Briassoulis, H. (۲۰۰۴). Policy Integration for Complex Policy Problems: What, ...
 • Christensen, K. S. (۱۹۹۹). Cities and Complexity- Making Intergovernmental Decisions, ...
 • Deduction & Induction, Research Methods Knowledge Base (۲۰۰۶). available online ...
 • Davis Jr. &Thomas P, (۲۰۰۴). Food for the Hungry, Barrier ...
 • diSessa, A. A. (۲۰۱۴). The Construction of Causal Schemes: Learning ...
 • Faludi, A. (۲۰۰۰). The Performance of Spatial Planning, Planning Practice ...
 • Feinstein, S. S. (۱۹۹۹). New Directions in Planning Theory, the ...
 • Flyvbjerg, M. (۲۰۰۶). Five Misunderstandings About Case-Study Research, Qualitative Inquiry, ...
 • Franco, A. L., Cushman, M. & Rosenhead, J. (۲۰۰۶). Facilitating ...
 • Friedman, J. (۱۹۷۳). Retracking America- A theory of Transactive Planning. ...
 • Gray, B. (۱۹۸۵). Conditions Faciliating Interorganizational Collaboration, Human Relations, ۳۸ ...
 • Geerlings, H. & Stead, D. (۲۰۰۳). Integrating Transport, Land-Use Planning ...
 • Gerhard, B., Schurink, W., & Roodt, G. (۲۰۰۷). Towards a ...
 • Hajer, M. (۱۹۹۵). The Politics of Environmental Discourse, Ecological Modernization ...
 • Hajer, M. & Wagenaar, H. (۲۰۰۳). Introduction, in Deliberative Policy ...
 • Hall, P.A. & Taylor, R. (۱۹۹۸). Political Science and the ...
 • Hall, S. (۱۹۹۲). The Question of Cultural Identity, in Modernity ...
 • Harris, N. (۲۰۰۲). Collaborative Planning: From Theoretical Foundations to Practice ...
 • Healey, P. (۱۹۹۷). Collaborative Planning; Shaping Places in Fragmented Societies, ...
 • Holden, M. (۲۰۱۲). Is Integrated Planning any More than the ...
 • Holland, J. (۲۰۰۷). Tools for Institutional, Political, and Social Analysis ...
 • Hovik, S. & Stokke, K. B. (۲۰۰۷). Network Government and ...
 • Howlet, M., Ramesh, M., & Perl, A. (۲۰۰۹). Studying Public ...
 • Hutchinson, R. (۲۰۱۰). Encyclopedia of Urban Studies, Sage: London, UK ...
 • Innes, J. (۱۹۹۵) Planning Theory’s Emerging Paradigm: Communicative Action and ...
 • Innes, J. E. & Booher, D. E. (۱۹۹۹). Consensus Building ...
 • Innes, J., Gruber, J., Neuman, M., and Thompson, R. (۱۹۹۴). ...
 • Innes, J. E. & Booher, D. E. (۱۹۹۹). Consensus Building ...
 • Krippendorff, K. (۲۰۱۳) Content Analysis, an Introduction to its Methodology, ...
 • Kroesena, M. & Bröer, C. (۲۰۰۹) Policy Discourse, People’s Internal ...
 • Kidd, S (۲۰۰۷). Towards a Framework of Integration in Spatial ...
 • Knox, C. (۲۰۰۳) Joined-up Government, Policy and Politics, ۳۱: ۲۰–۳۵ ...
 • Lovering, J. (۲۰۰۲). Theory Led by Policy: The Inadequecies of ...
 • Lowndes, V. (۱۹۹۶). Varieties of New Institutionalism, Public Administration, ۷۴ ...
 • Marr, B., Schiuma, G., & Neely, A. (۲۰۰۴). Intellectual Capital–Defining ...
 • North, D. C. (۱۹۹۰). Institutions, Institutional Change and Economic Performance, ...
 • Ostrom, E. (۱۹۹۰). Governing the Commons, Cambridge University Press: Cambridge, ...
 • Peters, B.G. (۱۹۹۸). Managing Horizontal Government, the Politics of Coordination, ...
 • Reed , M. S., Evely, A. C., Cundill, G., Fazey, ...
 • Rittel, H. W. J. & Webber, M. M. (۱۹۷۳). Dilemmas ...
 • Robert, J. Stumm, T.,de Vet, J. M., Reincke, C.J., Hollanders, ...
 • Rydin, Y. & Pennington, M. (۲۰۰۰). Public Participation and Local ...
 • Seal, S. (۲۰۱۲). Researching Society and Culture. ۳rd ed., Sage: ...
 • Selin, S. & Chavex, D. (۲۰۰۵). Developoning a Collaborative Model ...
 • Shannon, M. A. & Schmidt, C. H. (۲۰۰۲). Theoretical Approaches ...
 • Shotter, J. (۱۹۹۳). Conversational Realities: Constructing Life through Language, Sage: ...
 • Stead, D. & Meijers, E. (۲۰۰۹). Spatial Planning and Policy ...
 • Stead D, & Meijers, E. (۲۰۰۴). Policy Integration in Practice: ...
 • Stol, H. (۲۰۰۹) A Framework for Evidence-Based Policy-Making Using IT, ...
 • Sternberg, R. J., & Sternberg, K. (۲۰۱۲). Cognitive Psychology. ۶th ...
 • Swartz, D. L. (۲۰۰۷). Recasting power in its third Dimension, ...
 • Thomas, J. (۱۹۸۵). Force Field Analysis: A New Way to ...
 • Tsekos, T. (۲۰۰۳). Towards Integrated Policy Making: Remedying the Public ...
 • Davis, Jr., & Thomas P. (۲۰۰۴). Barrier Analysis Facilitator’s Guide: ...
 • Underdal A. (۱۹۸۰). Integrated Marine Policy—What? Why? How? Marine Policy, ...
 • U.S. Army Corps of Engineers (USACE), (۲۰۰۹). Collaborative Planning Toolkit, ...
 • Wallace, R. J. (۲۰۰۹). Practical Reason, the Stanford Encyclopedia of ...
 • نمایش کامل مراجع