CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

رابطه اکسیژن مصرفی ذخیره با ضربان قلب ذخیره و درک از تلاش در دختران و پسران ۱۰ تا ۱۷ ساله سالم

عنوان مقاله: رابطه اکسیژن مصرفی ذخیره با ضربان قلب ذخیره و درک از تلاش در دختران و پسران ۱۰ تا ۱۷ ساله سالم
شناسه ملی مقاله: JR_OEPPA-6-2_001
منتشر شده در در سال 1392
مشخصات نویسندگان مقاله:

رستم علیزاده - دانشگاه شهید بهشتی
خسرو ابراهیم - دانشگاه شهید بهشتی
سجاد احمدی زاد - دانشگاه شهید بهشتی
فریبرز هوانلو - دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:
هدف تحقیق حاضر مطالعه رابطه ٪VO۲R با ٪HRR و ٪RPE در افراد ۱۰ تا ۱۷ ساله سالم بود. تعداد ۹۶ کودک و نوجوان سالم (انحراف معیار ± میانگین، سن ۲/۲±۵/۱۳ سال، قد ۴/۱۲±۶/۱۵۳ سانتیمتر، وزن۱/۱۳± ۶/ ۴۸ کیلوگرم) به طور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. آزمودنی ها دو جلسه به آزمایشگاه مراجعه نمودند. در جلسه اول اندازه گیری VO۲rest، HRrest، ارزیابی ترکیب بدنی و آشنا سازی با آزمون انجام شد و در جلسه دوم آزمودنی ها پروتکل رمپ را بر روی دستگاه تردمیل اجرا کردند. برای هر آزمودنی از داده های بدست آمده از حالت استراحتی، میانگین ۳۰ ثانیه ای و حداکثر مقدار متغیرهای VO۲، HR و RPE دو رگرسیون خطی (٪VO۲R با ٪HRR و ٪RPE) برای محاسبه شیب خط و مقدار ثابت استفاده گردید. میانگین و انحراف استاندارد مقدار ثابت و شیب خط برای هر کدام از دو روش با توجه به مطالعات قبلی نسبت به خط مبنا (x = y ) سنجیده شدند (شیب خط نسبت به یک و مقدار ثابت نسبت به صفر). نتایج آزمون همبستگی نشان داد که بین %VO۲R با %HRR (۰۰۱/۰ =p، ۹۷/۰=r)و % RPE (۰۰۱/۰ =p، ۹۲/۰=r) ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد، که این همبستگی برای %VO۲R با %HRR در پسران ۹۶ و در دختران ۹۸ صدم و برای %VO۲R با % RPE در پسران ۹۰ و در دختران ۹۵ صدم بود. جنسیت و سن باعث تفاوت معنی دار خط رگرسیونی %VO۲R - %HRR با خط مبنا می شوند. جنسیت بر رابطه خط رگرسیونی %VO۲R - %RPE با خط مبنا تاثیر دارد و سن زمانی تاثیر دارد که بر اساس جنسیت تعدیل شود. بر اساس یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری نمود که در کودکان و نوجوانان علیرغم دقت بالای ٪RPE، ٪HRR نسبت به ٪RPE پیش بینی دقیق تری از ٪VO۲R دارد و می توان برای تجویز و پایش شدت فعالیت ورزشی از هر دوی آن ها استفاده نمود. ضمنا دقت این پیش بینی ها در دختران بیشتر از پسران می باشد.

کلمات کلیدی:
حد اکثر اکسیژن مصرفی, اکسیژن مصرفی ذخیره, کودکان و نوجوانان, دختران و پسران شدت فعالیت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1299914/