مطالعه اثر ضرایب وابسته به دمای هدایت حرارتی و لزجت بر انتقال حرارت جابجایی در حفره مربعی متخلخل حاوی نانوسیال آب- اکسیدمس

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 358

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO06_003

تاریخ نمایه سازی: 8 آبان 1400

چکیده مقاله:

انتقال حرارت یکی از موضوعات اساسی در علوم مهندسی مکانیک سیالات در صنعت بوده و استفاده همزمان از نانوسیال و محیط متخلخل در سال های اخیر مورد مطالعهرمحققین بوده است. با توجه به اینکه استفاده از روابط ضریب هدایت حرارتی و ویسکوزیته دینامیکی نانوسیالات کمتر مورد توجه بوده، لذا در این مطالعه سعی بر آن شده، شکاف تحقیقاتی این موضوع پوشش داده شود. هدف اصلی این پژوهش مطالعه مقایسه ای یکی حفره مربعی متخلخل حاوی نانو سیال آب- اکسید مس، بین دو حالت الف) μ و K ثابتند: (μ=cte و K) و ب) μ و K توابع خطی اند: (μ(T و (K(T. بر اساس نتایج، برای دارسی (۱۰-)۱۰ در حالت الف (μ=cte و K) عدد ناسلت ۲/۴ درصد بیشتر از حالت ب (μ=f(T و K) بوده، لذا انتقال حرارت جابجایی آزاد نیز در حالت الف بیشتر است.

نویسندگان

محمد همت اسفه

عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

محمد محسنی فرزقی

کارشناسی ارشد مهندسی مکان یک گرایش تبدیل انرژی، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران

سعید اسفنده

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران