ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های دو جمعیت جو تحت شرایط نرمال و تنش خشکی در مرحله گیاهچه ای با استفاده از تجزیه های چندمتغیره

سال انتشار:

1396

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

81

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CRGU-7-3_008

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1400

چکیده مقاله:

به­منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های اینبرد نوترکیب جو (Hordeum vulgare L.) تحت دو شرایط بدون تنش و تنشخشکی در مرحله گیاهچه ای، جمعیت هایVada×Susptrit (V×S) با ۱۱۲ لاین و Cebad Capa×Susptrit (CC×S) با ۸۹ لاین به­همراه ژنوتیپ های والدینی در دو آزمایشجداگانه در قالب طرح کاملا تصادفی با دو تکرار در شرایط گلخانه مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات اندازه گیری شده، چهار صفت فیزیولوژیک شامل محتواینسبی آببرگ، محتوای کلروفیل، وزن خشک اندام هوایی و دمای سطحبرگ بودند. صفت محتوای کلروفیل تحت شرایط تنش خشکی در سه وضعیت رطوبتی خاک (۲۰، ۳۰ و ۵۰ درصد ظرفیت زراعی) مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج تجزیه خوشه ای،لاین های جمعیت های V×S و CC×S را تحت هر دو شرایط آزمایش به­ترتیب در پنج و چهار خوشه گروه بندی کرد. تجزیه تابعتشخیص نیز نتایج این گروه­بندی­ها را با میزان موفقیت بالا تایید کرد. در جمعیت V×S، دو تابع تشخیص اول با مقادیر ویژه معنی­دار و بالاتر از یک در مجموع ۲/۷۸و ۴/۹۳ درصد از واریانس کل را به­ترتیب تحت شرایط نرمال و تنش خشکی توجیه کردند. در جمعیت CC×S نیز دو تابع اول و دوم با مقادیر ویژه بالاتر از یک، در مجموع ۸/۷۸و ۹۰ درصد از تغییرات را به­ترتیب تحت شرایط نرمال و تنش خشکی به خود اختصاص دادند.گروه­بندی لاین­ها تحت هر دو شرایط آزمایشیو در هر دو جمعیت، با استفاده از فاصله ماهالانوبیس نیز بررسی شد ومورد تایید قرار گرفت. از نتایج این تحقیق می­توان استنباط کرد که تجزیه تابعتشخیص یک روش چندمتغیره آماریبسیار مفید برای ارزیابی و تایید گروه بندی ژنوتیپ های جو تحت شرایط بدون تنش و تنش می باشد. همچنین، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تنوع زیاد و قابل توجه­ای در هر دو جمعیت و تحت هر دو شرایط مورد مطالعه وجود دارد، به­طوری­که می­توان از این جمعیت ها به­کمک نشانگرهای مولکولی در نقشه یابی مکان های ژنی کنترلکننده صفات کمی مرتبط با تحمل به خشکی در جو بهره برد.

نویسندگان

آرشمحمدی
آرش محمدی

دانشجوی دکتری، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

امیدسفالیان
امید سفالیان

دانشیار،گروه زراعت و اصلاح نباتات،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

حسینجعفری
حسین جعفری

دانشیار پژوهش،بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، زنجان، ایران

علیاصغری
علی اصغری

دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

فریدشکاری
فرید شکاری

دانشیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Aharizad, S., Ahmadi, V. and Mohammadi, A. ۲۰۱۰. Response of ...
 • Andere, K.B., Hammer G.L. and Henzell, R.G. ۲۰۰۰. Does maintaining ...
 • Araus, J.L., Slafer, G.A., Royo, C. and Dolores, S.M. ۲۰۰۸.Breeding ...
 • Barr, H.D. and Weatherley, P.E. ۱۹۶۲. A re-examination of the ...
 • Bouslama, M. and Schapaugh, W.T. ۱۹۸۴. Stress tolerance in soybean. ...
 • Chen, G., Krugman, T., Fahima, T., Chen, K., Hu, Y., ...
 • Cruz-Castillo, J.G., Ganeshanandam, S., MacKay, B.R., Lawes, G.S., Lawoko, C.R.O. ...
 • Dillon, W.R. and Goldstein, M. ۱۹۸۴.Multivariateanalysis methods and applications. John ...
 • Farshadfar, E., Ghasempour, H. and Vaesi, H. ۲۰۰۸.Molecular aspects of ...
 • Fisher, J. ۲۰۰۷. The biology of Hordeum vulgare L. Journal ...
 • Good, A. and Malagan, J.L. ۱۹۹۳. Effects of drought stress ...
 • Gosal, S.S., Wani, S.H and Khan, M.S. ۲۰۰۹.Biotechnologyand drought tolerance. ...
 • Guertin, W.H. and Bailey, J.P. ۱۹۸۲. Introduction tomodern factor analysis. ...
 • Hamam, K.A., Von Korff, M., Wang, H., Pillen, K. and ...
 • Jafary H, Szabo, L.J. and Niks, R.E. ۲۰۰۶a. Innate nonhost ...
 • Jafary, H., Albertazi, G. and Niks, R.E. ۲۰۰۶b. Diversity of ...
 • Jaynes, D.B., Kaspar, T.C., Colvin, T.S. and James, D.E. ۲۰۰۳. ...
 • Jobson, J.D. ۱۹۹۲. Applied multivariate data analysis. Vol. H.Categorical and ...
 • Kocheva, K., Lambrev, P., Georgiev, G., Goltsev, V. and Karabaliev, ...
 • Koszegi, B., Farshadfar, E., Vagujfalvi, A. and Sutka, J. ۱۹۹۶.Drought ...
 • Ludlow, M. M. and Muchow, R. C. ۱۹۹۰. A critical ...
 • Mateusz, de M., Turska-Taraska, A., Kaczmarek, Z., Glowacka, K., Swarcewicz, ...
 • Nguyen, V.L. ۲۰۱۲. Identification of traits and QTLs contributing to ...
 • Rabiei, B. and Rahimi, M. ۲۰۰۹. Evaluation of grouping methods ...
 • Rencher, A.C. ۱۹۹۲. Interpretation of canonical discriminant functions, canonical variates ...
 • Riggs, T.J. ۱۹۷۳. The use of canonical analysis for selection ...
 • Sabouri, H., Nahvi, M., Torabi, A. and Kanoni, M. ۲۰۰۸. ...
 • Saravani, S., Sobhani, A. and Ahmadi, M. ۲۰۱۵. Invasigation of ...
 • Seraj, R. and Sinclair,T. R. ۲۰۰۲. Osmolyte accumulation: can it ...
 • Shafiee Khorshidi, M., Bihamta, M.R., Khialparast, F. and Naghavi, M.R. ...
 • Toker, C., Canci H. and Yildirim, T. ۲۰۰۷. Evaluation of ...
 • Valizadeh Soumeh, Z., Samizadeh Lahiji, H. and Rabiei, B. ۲۰۱۴.Assessment ...
 • Vaylay, R. and Van Santen, E. ۲۰۰۲. Application of canonical ...
 • Yeater, K.M., Bollero, G.A., Bullock, D.G., Rayburn, A.L. and Rodriguez, ...
 • Zheng, B., Yang, L., Mao, C., Huang, Y. and Wu, ...