شناسایی و رتبه بندی واژگان مهندسی کانسی (مورد مطالعه: شهرداری اصفهان)

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

174

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NAMEAR01_119

تاریخ نمایه سازی: 26 مهر 1400

چکیده مقاله:

بررسی ویژگی های مختلف خواسته ها و انتظارات مشتریان و دریافت کنندگان خدمات، سازمان های خدماتی مختلف را با چالش های بسیار بالایی در زمینه برطرف نمودن این نیازها روبه رو ساخته است. مهندسی کانسی یکی از ابزارهای مناسب به منظور پاسخ دهی مناسب در این حوزه می باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی مهمترین واژگان در زمینه اجرای موفق مهندسی کانسی در شهرداری اصفهان می باشد. به منظور انجام پژوهش حاضر در ابتدا با استفاده از مطالعه پیشینه پژوهش ۸ واژه کلیدی موثر شناسایی شد. در ادامه با نظر خوااهی از ۱۲ خبره شهرداری اصفهان و با طی مراحل مختلف تکنیک AHP اقدام به شناسایی مهمترین واژگان گردید. بر اساس یافته های پزوهش واژه کلیدی اهمیت به محیط زیست به عنوان مهمترین واژه کلیدی شناسایی گردید. از یافته اهی پژوهش حاضر مدیران شهری در شهرستان اصفهان می توانند به عنوان چراغ راه در پاسخ گویی مناسب به نظرات و نیازهای مشتریان شهری این شهرداری استفاده نمود.

نویسندگان

حمیدرضاطلایی
حمیدرضا طلایی

استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان

مهرانضیائیان
مهران ضیائیان

دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد

پوریامالکی نژاد
پوریا مالکی نژاد

دانشجوی دکتری رشته مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد